Telia dla operatorów internetowych i telefonii IP

Telia International Carrier wprowadziła usługę Telia IP Connect, oferowaną operatorom Internetu oraz początkującym firmom - świadczącym usługi telefonii IP.

Telia International Carrier wprowadziła usługę Telia IP Connect, oferowaną operatorom Internetu oraz początkującym firmom - świadczącym usługi telefonii IP.

Usługa IP Connect zapewnia dostęp operatorom do szkieletu sieci IP na poziomie, który do tej pory był z reguły oferowany jedynie największym dostawcom internetowym ISP.

Zobacz również:

Zaletą nowej usługi jest fakt, że operator telekomunikacyjny nie musi ponosić wysokich kosztów instalacji urządzeń telekomunikacyjnych - niezbędnych do obsługi ruchu międzyoperatorskiego. Ponadto Telia IC zapewnia teraz klientom obsługę administracyjną i zarządzanie adresami IP.

Nowa usługa stanowi rozszerzenie dotychczasowej usługi Telia IP Transit, która polega na przenoszeniu ruchu internetowego wielkich operatorów Internetu i usługodawców telekomunikacyjnych przez globalną sieć Viking (ponad 40 000 km). Standardowe rozwiązanie IP Connect zapewnia przepustowość od 1 Mb/s do 10 Mb/s, ale dzięki skalowaniu można uzyskać niemal każdą wymaganą szybkość.

Telia IP Connect, kierowana głównie do małych i średnich operatorów, jest oferowana w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji za pośrednictwem globalnej sieci IP TeliaNet należącej do firmy Telia.


TOP 200