Telewizja kablowa

Istotną częścią składową grupy tzw. nowych mediów jest przekaz kablowy (przewodowy). Jego najatrakcyjniejsze zastosowanie stanowi telewizja kablowa. Warto jednak zwrócić uwagę, że za pomocą tego samego kabla oprócz programów telewizyjnych przekazuje się również rozmowy telefoniczne, audycje radiowe, sygnały różnych służb oraz dane komputerowe.

Istotną częścią składową grupy tzw. nowych mediów jest przekaz kablowy (przewodowy). Jego najatrakcyjniejsze zastosowanie stanowi telewizja kablowa. Warto jednak zwrócić uwagę, że za pomocą tego samego kabla oprócz programów telewizyjnych przekazuje się również rozmowy telefoniczne, audycje radiowe, sygnały różnych służb oraz dane komputerowe.

Pojęcie telewizji kablowej jest bardzo szerokie, może bowiem oznaczać zarówno podłączenie wielu odbiorców do wspólnej anteny gwarantującej dobry technicznie odbiór programów pochodzących od różnych nadawców, jak i rozbudowany sieć nadawczo-odbiorczą. której użytkownicy tworzy i emitują własny program Istnieje wiele sposobów organizacji sieci telewizji kablowej, zasad ich finansowania itp.

Zawsze jednak do najważniejszych elementów systemu należą:

1. ośrodek nadawczo-progra mujacy (od anteny rozsyłającej sygnały aż po rozbudowane studio).

2. sieć połączeń kablowych (miedzianych lub światłowodowych), za pomocą których można przesyłać sygnały albo tylko w jedną stronę, albo - w obydwie;

3. odbiorcy połączeni w sieci (oczywiście w wypadku realizacji komunikowania dwustronnego, odbiorcy w określonej sytuacji mogą czasowo odgrywać rolę nadawców).

Sieci kablowe mają dwie cechy, które w istotny sposób różnią je od telewizji tradycyjnej.

Po pierwsze, kabel umożliwia przesyłanie znacznie większej ilości różnego rodzaju informacji niż radiowa droga naziemna. Kable miedziane pozwalają przekazywać dziesiątki, a światłowody - setki programów jednocześnie. Dzięki temu można rozpowszechniać ofertę pochodzącą z różnych źródeł, w tym oczywiście ofertę telewizji satelitarnej, w zasadzie te lewizja satelitarna działa w połą czeniu z kablową (programy satelitarne docierają do domów najczęściej za pośrednictwem sieci kablowych) i dlatego mówienie o każdej z nich osobno jest do pewnego Stopnia sztuczne.

PO drugie, telewizja kablowa może realizować Interaktywność, czyli komunikowanie dwustronne, w którym informacja przekazywana jest od nadawcy do odbiorcy oraz od odbiorcy do nadawcy. Takie możliwości daje kanał zwrotny Warto zauważyć, że wbrew pozorom nie przezwycięża się wtedy przeciwstawienia: nadawca - odbiorca, ponieważ studio z wielu względów tak technicznych, jak i programowych odgrywa główną rolę i dominuje jako nadawca jest to zmodyfikowana wersja tzw. komunikowania pionowego, polegającego na tym, że odbiorcy mogą się między sobą porozumiewać za pośrednictwem centrali, czyli głównego nadawcy. O komunikowaniu poziomym można mówić dopiero wtedy, gdy odbiorcy porozumiewają się ze sobą z pominięciem centrali. Takie rozwią-zanie można zastosować również w niektórych sieciach telewizji kablowej. Telewizja kablowa nie mogłaby chyba zaistnieć bez komputerów.

Zasięg ich zastosowania zależy oczywiście od rodzaju sieci. Najczęściej pełnią one jednak funkcje przełącznikowe (bardzo istotne właśnie w tym typie medium), obliczeniowo regulacyjne w stosunku do różnych usług realizowanych w komunikowaniu dwustronnym (np. przekazywanie zamówionych przez odbiorcę nagrań) oraz informacyjne - w dialogu, którego stronami są człowiek komputer. Ta ostatnia możliwość na wiele zastosowań: od nauczania programowanego kontrolowanego przez komputer aż do ¦o/mów w systemach poradnictwa, w których komputer generuje zdania.

Nie trzeba specjalnie dużej wyobraźni, aby zdać sobie sprawę z tego, że komunikowanie dwustronne, zwłaszcza poziome, powoduje olbrzymie zmiany w twórczości telewizyjnej, przede wszystkim - dziennikarskiej. Zupełnie inaczej przebiegają np. dyskusje w studiu, gdy odbiorca może wykazać się swoją aktywnością: albo włączyć się do nich na wizji i fonii spoza studia (ze względów technicznych może to dotyczyć niewielu osób), albo choćby sygnalizować na bieżąco, przypuśćmy za pomocą specjalnych przycisków, swój stosunek do poszczególnych wypowiedzi, dyskutantów itp. W tym drugim wariancie nie ma teoretycznie żadnego ograniczenia liczby uczestników programu.

Mówiąc o różnorodności form i zastosowań telewizji kablowej, jedno trzeba wyraźnie podkreślić: podobnie jak w wypadku komputerów - o możliwościach systemu decyduje nie tylko sprzęt, ale i „oprogramowanie". Pomysłowość użytkowników i ich gotowość do uczestniczenia w funkcjonowaniu systemu wpływają w znacznym stopniu na jego kształt i charakter.

Telewizja kablowa jako swego rodzaju infrastruktura jest już w naszej cywilizacji elementem utrwalonym. Natomiast poszczególne sposoby jej wykorzystania dopiero się krystalizują i tylko część z nich zdolna będzie do przetrwania na rynku mediów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200