Telewizja cyfrowa coraz bardziej popularna

W 2011 r. 40 proc. gospodarstw domowych będzie miało dostęp do telewizji cyfrowej. Najszybciej nowe technologie przekazu będą rozwijały się w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej - wynika z szóstej edycji raportu Global Digital TV, przygotowanego przez analityków Informa Telecoms & Media.

W br. sygnał telewizji cyfrowej dotrze do kolejnych 40 mln gospodarstw domowych, co sumarycznie da liczbę 183 mln odbiorców nowoczesnych usług przekazu. Jak twierdzą analitycy Informa Telecoms & Media zainteresowanie telewizją cyfrową będzie dynamicznie wzrastać. W 2011 r. już 500 mln domostw będzie miało dostęp do usług cyfrowych. W tym czasie w Ameryce Północnej (głównie w USA) penetracja regionu nowoczesną telewizją wyniesie 60 proc., w Europie Zachodniej odsetek ten będzie oscylował wokół 40 proc. Znaczny przyrost abonentów nastąpi także w Chinach, Japonii i Indiach.

Telewizja cyfrowa w 2011 r. (miliony gospodarstw domowych)

Telewizja cyfrowa w 2011 r. (miliony gospodarstw domowych)

Główne źródło cyfrowego sygnału telewizyjnego w 2011 r. będzie stanowiła oferta operatorów sieci kablowych (274 mln gospodarstw domowych). Drugim, pod względem popularności, systemem dostępowym do usług cyfrowych będzie przekaz satelitarny (DTH - Direct-to-Home Satellite). Liczba abonentów telewizji satelitarnej ma wynieść w 2011 r. 109 mln. Według specjalistów Informa Telecoms & Media kolejne 70 mln gospodarstw domowych będzie korzystało z naziemnej telewizji cyfrowej (DTT - Direct Terrestrial Television). Zainteresowaniem będzie się cieszyć również telewizja interaktywna (IPTV), do której dostęp uzyska w 2011 r. 35 mln odbiorców.

Pomimo wzrostu zapotrzebowania na przekaz cyfrowy, nadal aż 738 mln domostw będzie korzystało jedynie z sygnałów analogowych. Jak twierdzą analitycy Informa Telecoms & Media z czasem telewizja cyfrowa będzie docierać jednak do coraz większej grupy odbiorców.


TOP 200