Telekomunikacja z Wielkiej Wyspy

Największy brytyjski operator telekomunikacyjny otworzył biuro w Warszawie.

Największy brytyjski operator telekomunikacyjny otworzył biuro w Warszawie.

Otwarcie warszawskiego biura BT jest de facto próbą nadrobienia opóźnienia. Podobne placówki funkcjonują już od wielu lat w Pradze i Budapeszcie. Aad van Waveren, dyrektor ds. operacyjnych BT Global Services w Europie, stwierdził, że pomimo braku formalnej obecności w Polsce, firma obsługuje już w zakresie łączności międzynarodowej ok. 200 klientów korporacyjnych działających na polskim rynku, w tym wiele linii lotniczych, m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT.

Poza granicami Wlk. Brytanii BT ogranicza się wyłącznie do oferowania usług dużym, najczęściej międzynarodowym korporacjom. "To nasi główni klienci w Polsce. Zamierzamy jednak startować również w dużych przetargach na usługi telekomunikacyjne ogłaszanych przez instytucje państwowe" - twierdzi Aad van Waveren.

Telekomunikacja z Wielkiej Wyspy

Aad Van Waveren, dyrektor ds. operacyjnych BT Global Services w Europie

Warszawskie biuro BT na początku ma zatrudniać zaledwie kilka osób. Będzie nastawione na sprzedaż usług. BT oferuje szerokie spektrum usług klientom korporacyjnym - począwszy od łączności głosowej, poprzez sieci IP, a na usługach zarządzania aplikacjami i outsourcingu skończywszy. BT przejęło już m.in. zarządzanie call center .

Brytyjczycy planują inwestycje jedynie w punkty dostępowe i własne centrale. Resztę infrastruktury sieciowej niezbędnej do obsługi klientów korporacyjnych BT będzie wynajmować od innych operatorów w Polsce. Według szacunków firmy działalność BT w Polsce powinna przynosić przychody co najmniej 50 mln euro rocznie.

Działalność BT może stanowić zagrożenie dla operatorów specjalizujących się w obsłudze klientów z tzw. najwyższej półki. Oprócz Telekomunikacji Polskiej konkurencja ze strony brytyjskiego operatora może niekorzystnie wpłynąć na działalność takich firm, jak czy Energis. Przedstawiciele BT oceniają polski rynek jako "dość trudny". Tomasz Ferenczi, dyrektor regionalny BT Global Services, któremu podlega polski oddział, twierdzi, że największy problem na naszym rynku sprawiają kwestie umów interkonektowych z Telekomunikacją Polską.


TOP 200