Telekomunikacja pomoże

Telekomunikacja Polska S.A. wsparła akcję Internet dla Szkół. Prezes Zarządu TP S.A. Jacek Gadomski, poinformował, że spółka zainstaluje bezpłatnie 18 łączy telefonicznych oraz na pewien czas zwolni przydzielone numery telefoniczne z opłaty abonamentowej oraz opłaty za 500 impulsów miesięcznie.

Telekomunikacja Polska S.A. wsparła akcję Internet dla Szkół. Prezes Zarządu TP S.A. Jacek Gadomski, poinformował, że spółka zainstaluje bezpłatnie 18 łączy telefonicznych oraz na pewien czas zwolni przydzielone numery telefoniczne z opłaty abonamentowej oraz opłaty za 500 impulsów miesięcznie.

Warunkiem realizacji tej oferty TP S.A. jest wskazanie przez inicjatorów akcji strony, z którą spółka mogłaby podpisać stosowną umowę określającą wzajemne zobowiązania. Bezpłatne łącza oferowane przez TP S.A. zainstalowane zostaną w miejscach wytypowanych wspólnie przez IdS i TP S.A. O ich lokalizacji zadecydują względy techniczne.

Według kosztorysu IdS na opłacenie połączeń telefonicznych i instalację nowych numerów potrzeba w 1995 r. ok. 104 tys. zł (ok. 8700 zł miesięcznie).

Do tej pory akcja nie uzyskała wsparcia ze strony , która pobiera 400 zł miesięcznie za udostępnienie Internetu pasmem 64 kbps.


TOP 200