Telegazeta w komputerze

Do Urzędu Patentowego RP został zgłoszony system, który umożliwia wprowadzenie do komputera informacji zawartych w dowolnej telegazecie (także satelitarnej) i późniejsze przeglądanie ich na monitorze.

Do Urzędu Patentowego RP został zgłoszony system, który umożliwia wprowadzenie do komputera informacji zawartych w dowolnej telegazecie (także satelitarnej) i późniejsze przeglądanie ich na monitorze. Pozwala on także na przeglądanie dowolnych stron telegazety w czasie rzeczywistym. Wybór stron i trybu wprowadzania oraz przetwarzania ustala się z klawiatury komputera, który musi posiadać specjalną kartę rozszerzenia i oprogramowanie sterująco - edycyjne. Do karty tej (może to być wolno stojąca przystawka zewnętrzna) doprowadzony jest, poprzez gniazdo CINCH, standardowy sygnał wideo dostępny w większości nowych telewizorów (telewizor nie musi posiadać dekodera telegazety). Informacje z teletekstu, po wprowadzeniu do komputera, mogą być przetwarzane i zapamiętane w zbiorach, których dalsze wykorzystanie wynika z możliwości komputerów lub sieci komputerowych. Oprogramowanie sterująco - edycyjne, stanowiące integralną część systemu, umożliwia automatycznie (dwu - lub wielokrotny) odbiór, co gwarantuje stuprocentową wierność odbieranych danych. System umożliwia odbiór tzw. stron ukrytych, niewidocznych dla telewidzów ,a także rozszyfrowanie informacji zakodowanych. Jedna z wersji oprogramowania umożliwia tworzenie własnej "telegazety" w prywatnej sieci komputerów i telewizorów pracujących jako monitory. System może być więc wykorzystywany do realizacji programów informacyjnych lub reklamowych, sterowanych z mikrokomputera w czasie rzeczywistym. Autorami systemu są - jak podaje "Dziennik Bałtycki" - firma PIE " UOKOM" z Wybrzeża, a współautorem stypendysta ministra edukacji narodowej, student III roku Wydz. Elektroniki Politechniki Gdańskiej - Michał Kłosowski.


TOP 200