Telefony zostały rozdane

Polkomtel S.A. i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.(PTC) wygrały przetarg na budowę i obsługę sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900 MHz.

Polkomtel S.A. i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.(PTC) wygrały przetarg na budowę i obsługę sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900 MHz.

Głównymi udziałowcami Polkomtelu są cztery firmy, z których każda posiada 19,25% udziałów: Petrochemia Płocka, Polska Miedź , TeleDanmark , AirTouch Communications oraz Polskie Sieci Energetyczne (11,5%). W skład Polskiej Telefonii Cyfrowej wchodzą m.in. Elektrim (32,5%), DeTeMobil (22,5%), US West (22,5%) oraz Bank Rozwoju Eksportu (5%). Koncesji nie otrzymało trzecie z ubiegających się konsorcjów C-Line, którego głównymi udziałowcami byli Ciech i włoska firma Stet. Ogłoszenie wyników przetargu zamyka prace komisji przetargowej, która od 3 stycznia br. rozpatrywała oferty trzech konsorcjów. Warunkiem przystąpienia spółki do przetargu była przewaga polskiego oraz obecność zagranicznego partnera, który ma odpowiednie doświadczenie w obsłudze sieci telefonii komórkowej (conajmniej 100 tys. abonentów).

Każdy ze zwycięzców przetargu musi w ciągu 14 dni od wezwania wnieść opłatę początkową w wysokości 101,5 mln ECU (ok. 130 mln USD). Ponadto firmy będą musiały wnieść pięć rocznych opłat, których wysokość zależeć będzie od liczby zadeklarowanych do podłączenia abonentów. Zdaniem Andrzeja Zielińskiego, ministra łączności, do Skarbu Państwa wpłynie 520 mln ECU (Polkomtel zapłaci 302 mln ECU a PTC 218 mln ECU). Konsorcja zadeklarowały, że w ciągu najbliższych pięciu lat przyłączą do sieci łącznie 1,3 mln abonentów. Szacuje się, że każde z konsorcjów w ciągu pięciu lat zainwestuje w rozwój swojej sieci ok. 1 mld USD.

Według zapewnień ministra łączności, operatorzy mogą korzystać z łączy Telekomunikacji Polskiej, zarówno w Polsce, jak i przy połączeniach międzynarodowych. Jeśli TP S.A. odmówiłaby udostępnienia swoich łączy, wówczas obaj operatorzy otrzymają od ministerstwa pozwolenie na budowę nowych stacji. W najbliższym czasie zwycięzcy przetargu przystąpią do negocjacji z TP S.A., dotyczących zasad rozliczeń za rozmowy. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w ciągu miesiąca, minister łączności może narzucić zasady rozwiązań.

Pierwsze telefony komórkowe GSM będą podłączone już w I poł. br. Minister Andrzej Zieliński twierdzi, że do roku 2000, liczba abonentów sieci GSM wyniesie 1-1,5 mln. Według zapowiedzi przedstawiciela firmy TeleDanmark, udziałowca Polkomtelu, konsorcjum zamierza w ciągu dziewięciu miesięcy stworzyć sieć GSM w siedmiu głównych miastach Polski. W ciągu roku sieć Polkomtelu ma powstać w 32 polskich miastach. Do końca 1998 roku sieć GSM ma pokryć 85% powierzchni kraju twierdzi przedstawiciel TeleDanmark.

Przeciwko rozstrzygnięciu przetargu na GSM protestowały Ameritech i France Telecom, mające mniejszościowe udziały w Centertelu, dotychczasowym monopoliście na polskim rynku telefonii komórkowej. Amerykański koncern i France Telecom uważają, że zgodnie z listem intencyjnym, podpisanym przez ministra łączności w 1991 roku, powinny otrzymać licencję na budowę i obsługę sieci poza przetargiem. Przedstawiciel Amertitechu podważa ważność przetargu. "Chociaż wiedzieliśmy, że dwie licencje będą przyznane w ramach przetargu, nadal liczymy, że uda się rozwiązać spór między nami a polskim rządem" - powiedział w dniu rozstrzygnięcia przetargu Dennis LaCombe, odpowiedzialny za operacje międzynarowowe Ameritechu, z centrali firmy w Chicago.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę i obsługę sieci cyfrowej telefonii komórkowej w systemie DCS 1800 MHz. Według planów Ministerstwa Łączności, system DCS miałby być uruchomiony na początku przyszłego roku. Zdaniem specjalistów, nie będzie on już tak dochodowy dla Skarbu Państwa jak GSM. Minister Andrzej Zieliński twierdzi, że akcjonariusze Centertelu mają właśnie duże szanse w przetargu na sieć DCS. Ameritech twierdzi jednak, że oferta DCS jest mniej atrakcyjna, a poza tym dotychczasowe inwestycje Centertelu były podejmowane z myślą o uruchomieniu w Polsce sieci GSM. Prawdopodobnie sprawę rozstrzygnie arbitraż międzynarodowy. France Telecom żąda 500 mln USD odszkodowania za koszty budowy i obsługi sieci analogowej w Polsce, jak również za zyski, jakie firma uzyskałaby z sieci GSM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200