Telefon zamiast komputera

Technologie CTI umożliwiają przekształcenie telefonu w wygodny interfejs dostępu do zasobów informacyjnych firmy.

Technologie CTI umożliwiają przekształcenie telefonu w wygodny interfejs dostępu do zasobów informacyjnych firmy.

Integracja systemów telekomunikacyjnych i komputerowych umożliwia prawie nieograniczony wzrost liczby zastosowań telefonu - podstawowego środka komunikacji - a przede wszystkim dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkowników. To, w jakiej formie i jakiej treści odpowiedź uzyska osoba nawiązująca połączenie, zależy od zainstalowanej aplikacji, jej możliwości i konfiguracji. Jednym z najbardziej zaawansowanych zastosowań jest integracja stron WWW z systemami telefonicznymi przy wykorzystaniu języka VoiceXML. Umożliwia on nawigację i dostęp do tekstów umieszczonych na stronach WWW za pomocą zwykłego telefonu. To koncepcja podobna do idei WAP. Zawartość strony WWW musi być odpowiednio przystosowana, a serwer - wyposażony w oprogramowanie obsługujące zapytania głosowe (lub tonowe sygnały DTMF). Istotną różnicą jest fakt, że użytkownik nie musi korzystać ze specjalnego aparatu telefonicznego, jak w przypadku WAP.

Brak specjalistów i standaryzacji rozwiązań

Ważnym elementem integracji systemów telekomunikacyjnych i komputerowych są sprzętowe i programowe mechanizmy, umożliwiające efektywną transformację informacji przekazywanych głosowo na postać cyfrową, zrozumiałą dla komputera i na odwrót. Są to tzw. interfejsy głosowe. Odpowiednie technologie i wykorzystujące je produkty są już dostępne, a ich praktyczne zastosowanie - możliwe. Podstawową barierą hamującą ich popularyzację jest przede wszystkim mała świadomość, jakie są zalety i ograniczenia takich systemów oraz zakres ich zastosowań. Wbrew powszechnej opinii inwestycja związana z zakupem takich rozwiązań wcale nie musi być duża.

Dodatkowym problemem, jak w przypadku większości nowych technologii, jest brak uniwersalnych, powszechnie przyjętych i akceptowanych standardów. Oznacza to, że implementacja systemu wymaga najczęściej dostosowania zarówno elementów sprzętowych, jak i aplikacji. Niestety, dotyczy to także sprzętu i oprogramowania zgodnego ze standardami, które wydają się dość powszechnie akceptowane, np. format VoiceXML.

TTS, czyli syntetyczna mowa

Systemy umożliwiające komputerową syntezę dźwięków są znane od wielu lat - dostępne są również generatory obsługujące język polski, np. rozwijany przez Neurosoft program SynTalk lub oferowana przez Wirtualną Polskę aplikacja Kontakt. Implementacja tego typu generatorów w tzw. systemach TTS (Text To Speech) nie jest trudna z technologicznego punktu widzenia.

Główną zaletą modułu TTS jest jego uniwersalność. Pozwala on na przeka- zywanie przez telefon każdej informa- cji zapisanej w formacie tekstowym, np. odtwarzanie wybranych rekordów z korporacyjnej bazy danych, odczytywanie poczty elektronicznej lub innych komunikatów przechowywanych w komputerze i na bieżąco modyfikowanych. Popularne zastosowania to odczyt informacji o kursach giełdowych, kursach walut, pogodzie lub wydarzeniach.

Moduł do syntezy mowy jest tylko jednym z elementów profesjonalnych systemów CTI. Znacznie poważniejszymi i trudniejszymi w realizacji są moduły do zarządzania informacjami, kontroli dostępu i sterowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200