Tel-Energo wprowadza nową usługę

Tel-Energo SA przedstawiła nową usługę - Międzynarodowe Łącza Cyfrowe - polegającą na zestawianiu szybkich łączy transmisji danych. Pozwala ona klientom na zestawienie łącza o praktycznie dowolnej przepustowości pomiędzy dwoma wybranymi punktami w kraju i za granicą.

Tel-Energo SA przedstawiła nową usługę - Międzynarodowe Łącza Cyfrowe - polegającą na zestawianiu szybkich łączy transmisji danych. Pozwala ona klientom na zestawienie łącza o praktycznie dowolnej przepustowości pomiędzy dwoma wybranymi punktami w kraju i za granicą.

Mocna sieć

Firma będzie oferować usługę wspólnie z zagranicznymi partnerami. Po stronie polskiej do przesyłania danych wykorzystywane są łącza światłowodowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych, natomiast "wyjście na świat" firma uzyska dzięki podpisaniu umów partnerskich z niemieckim operatorem telefonii komórkowej Viag Intercom, a także dwoma innymi firmami - niemieckim Vegacom i czeskim Aliatel. Dwaj ostatni partnerzy, podobnie jak Tel-Energo, wywodzą się z firm zajmujących się z przesyłaniem energii elektrycznej.

"W przyszłym roku zamierzamy połączyć się z zagranicznymi sieciami na Białorusi i Ukrainie. Przewidujemy również rozbudowę sieci światłowodowej w kierunku Kaliningradu" - mówi Jacek Głowacki, dyrektor ds. handlowych w Tel-Energo.

Sieć Tel-Energo wykorzystywana do oferowania usługi Międzynarodowego Łącza Cyfrowego ma topologię zwielokrotnionej pętli, dzięki czemu awaria jednego łącza nie ma wpływu na jakość usług. Zbudowano ją na bazie technologii SDH, przy użyciu urządzeń ATM. Przyłączenie klienta do szkieletu sieci może odbywać się na trzy sposoby: za pomocą światłowodu, przewodu miedzianego (o przepustowości do 2 Mb/s) lub przy użyciu radiolinii. "Łączna przepustowość naszych łączy wynosi obecnie 900 Mb/s, co odpowiada ponad 14 mln 64-bitowych kanałów cyfrowych. Do połowy 2000 r. chcemy zwiększyć tę przepustowość do 9 Gb/s" - mówi Robert Traczyk, kierownik Biura Usług Międzynarodowych Tel-Energo.

Klient korporacyjny

Nowa usługa Tel-Energo jest przeznaczona przede wszystkim dla innych firm, w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Internetu, koncernów międzynarodowych i placówek naukowych. "Naszym pierwszym klientem jest sieć POL-34, którą w kwietniu tego roku podłączyliśmy do europejskiej sieci TEN-155. Duże zainteresowanie tego typu usługami wyrażają także dostawcy Internetu" - mówi Jacek Głowacki.


TOP 200