Tegoroczne nagrody im. Marka Cara przyznane

Laureatami tegorocznej, 18. edycji Nagrody im. Marka Cara zostali Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot i Paweł Pisarczyk. Nagrody są przyznawane za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zostały ogłoszone oraz wręczone w pierwszym dniu obrad jubileuszowego XXV Forum Teleinformatyki, które odbyło się w dniach 26-27 września w Warszawie.

Nagroda im. Marka Cara - tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym - jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat.

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot jest profesorem SGH i Kierownikiem Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz również:

  • Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud
  • Avi Wigderson zdobywa Nagrodę Turinga za prace nad losowością obliczeniową

Kapituła przyznała jej nagrodę między innymi za: wieloletnie aktywne i konsekwentne rozwijanie i popularyzowanie metod wymiarowania funkcjonalnego oprogramowania zarówno na forum światowym, jak i krajowym; za wieloletnią aktywną działalność innowacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, na forum międzynarodowym i krajowym, w odniesieniu do polityki naukowo-innowacyjnej Państwa w ramach działań w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; oraz za stałe uczestnictwo w konferencjach informatycznych i propagowanie nowych metod budowy systemów informatycznych w zarządzaniu.

Paweł Pisarczyk jest Prezes Zarządu i głównym projektantem firmy Atende Software, prezesem Zarządu Phoenix Systems, członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz przewodniczącym Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grid.

Kapituła przyznała jej nagrodę między innymi za: osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie platform medialnych i Internetu rzeczy; współpracę z Forum oraz uczelniami polegającą na wspieraniu postaw ukazujących możliwości osiągania sukcesów na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie nowych technologii w kraju; oraz za opracowanie koncepcji, projektu i wytworzenie jednego z pierwszych na świecie systemu operacyjnego z przeznaczeniem do budowania rozwiązań informatycznych w środowisku Internetu rzeczy.

W tym roku nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński; Kazimierz Schmidt; oraz Krzysztof Szubert.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200