Technologie odblokują potencjał rozwojowy Polski

"Należy wyłączyć analogową administrację" - apelują eksperci Centrum im. Adama Smitha (CAS). Nowe technologie powinny uwolnić gospodarczy potencjał Polski.

50 mld zł

więcej niż roczne wpływy z podatku CIT - pozostanie w obrocie gospodarczym, jeśli państwo postawi na rynek i będzie pobudzać konkurencję w sektorze telekomunikacyjnym.

Centrum przygotowało raport "Konkurencyjny rynek telekomunikacji - zablokowany potencjał. Marnowane możliwości czy imperatyw rozwoju?". Podaje, że blisko 50 mld zł - więcej niż roczne wpływy z podatku CIT - pozostanie w obrocie gospodarczym, jeśli państwo postawi na rynek i będzie pobudzać konkurencję w sektorze telekomunikacyjnym. Brak spójnej polityki państwa w tym zakresie może nas kosztować lata zastoju gospodarczego.

Otwarcie rynku i dostępu do interfejsów systemów administracji państwowej da ogromny impuls do rozwoju dostawców usług teleinformatycznych i oprogramowania. Działania regulatorów w kształtowaniu konkurencji w sektorze telekomunikacji są niezbędne do odblokowania istniejącego potencjału. "O ile rynek TMT - Technology, Media, Telecommunications - odpowiada za 5% polskiego PKB, więc znacząco mniej niż w gospodarkach zachodnich, o tyle będzie on mieć w najbliższych latach kluczowy wpływ na rozwój całej polskiej gospodarki" - przekonuje Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. "Stąd jest tak istotne z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego, aby organy administracji publicznej na bieżąco monitorowały oraz podejmowały właściwe działania, mające na celu wzmocnienie mechanizmów konkurencji". Nawiązał on do inicjatywy Michała Boniego "Optymalne państwo". Stwierdził, że tak jak dziś wyłącza się w Polsce analogową telewizję, tak też należy do 2014 r. wyłączyć "analogową administrację", bo dzięki nowoczesnym technologiom obsługa administracyjna będzie tańsza, szybsza, sprawniejsza i nieabsorbująca obywateli i przedsiębiorców.

Technika, informatyka i telefonia mobilna stanowią fundament przyspieszenia rozwoju państwa - przekonują eksperci CAS. W raporcie przedstawiają przykłady mechanizmów blokujących wykorzystanie potencjału branży nowoczesnych technologii. Zgodnie ze studium Ministerstwa Gospodarki, koszty administracyjne polskich firm wynosiły w 2010 r. sumarycznie 37,3 mld zł, stanowiąc ok. 2,9% PKB Polski. To potencjał ekonomiczny, którym sfinansować można wynagrodzenia blisko 50% polskich bezrobotnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200