Technologia baz obiektowych

Wspólnota europejska finansuje badania technologii baz obiektowych.

Wspólnota europejska finansuje badania technologii baz obiektowych.

Technologie obiektowych baz danych nie wyszły jeszcze całkiem ze stadium badań naukowych, ale już są stosowane do aplikacji komercyjnych. Liczba firm oferujących obiektowe serwery baz jest nadal niewielka, a właściwości samych baz nadal nie predestynują ich do stosowania w obsłudze krytycznych aplikacji. W ramach wielkiego programu badań naukowych Esprit, finansowanego przez Komisję Europejską, jest prowadzony projekt OCBA (Objects for Critical Business Applications) - badań na poważnymi komercyjnymi zastosowaniami technologii obiektowych.

W ramach projektu OCBA dwie firmy europejskie - O2 Technology i Software AG opracują wspólnie nowe rozwiązanie technologiczne - szkielet wielokrotnie używalnych obiektów do krytycznych aplikacji w biznesie. Obiekty w rozumieniu projektu są to przenośne moduły programowe służące do szybkiego tworzenia aplikacji. W bazie danych zaś obiekty prezentują dane ze świata rzeczywistego, np. kompletny profil klienta.

Software AG (Darmstadt, Niemcy) rozszerzy możliwości swej unixowej relacyjnej bazy danych Adabas D w kierunku obsługi obiektów oraz wyposaży ją w nowy motor zapytań, obsługujący obiektowy język zapytań (Object Query Language - OQL).

Francuska firma O2 Technology ulepszy możliwości swej obiektowej bazy danych O2 DBMS dla zwiększenia jej wydajności w obsłudze dużej liczby transakcji. W efekcie ma powstać najpotężniejsza baza obiektowa na rynku.

Obydwa produkty nie będą ze sobą konkurować, ale raczej uzupełniać się na rynku baz danych.

Projekt rozpoczął się w styczniu br. i potrwa 30 miesięcy. W pierwszej fazie projektu w br. będą zintegrowane technologie z Software AG i O2 Technology. W przyszłym roku twórcy koncentrować się będą na zwiększeniu wydajności, stabilności i dostępności danych nowych serwerów. Komisja Europejska finansuje 22 osobolata pracy; resztę - sami partnerzy porozumienia.

Pierwsze pilotażowe instalacje nowych produktów będą zainstalowane w paryskim oddziale telekomunikacyjnym firmy Cap Gemini i w Mannesman Datenverarbeitung w Duesseldorfie. Użytkownicy ci będą mieli duży wpływ na przebieg projektu, gdyż to ich wymagania będą przenoszone na realizacje obiektowe. Cap Gemini zamierza realizować system informacji o abonentach i obsługę ogłoszeń, zaś Mannesman - motor rozproszonego bilingu do obsługi praktycznie nie ograniczonej liczby klientów.

Dla Software AG jest to kolejny krok w kierunku uniwersalnej technologii obiektowej. Firma pracuje już nad obiektowymi rozszerzeniami metod analizy, narzędzi CASE i języków 4GL. Pierwszy produkt obiektowy firmy to Natural Lightstorm - kompletne środowisko do opracowania aplikacji, w których klient działa pod kontrolą MS Windows, a wspólne dla zespołu programistów repozytorium aplikacji i obiektów działa na serwerze.

Firma O2 Technology powstała w 1990 r. Obecnie oferuje system obiektowej bazy danych O2, zgodnej ze specyfikacją ODMG (Object Database Management Group) oraz zestaw narzędzi do opracowania aplikacji: język programowania obiektowego (chociaż można korzystać także z C++), interfejsy użytkowe, moduły komunikacyjne i in.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200