Techmex dostarczy mapę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na mocy umowy z 5 lutego br., powierzyła firmie z Bielska Białej opracowanie ortofotomapy cyfrowej będącej podstawą Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS. Wartość kontraktu wynosi 12 mln zł.

LPIS (Land Parcel Identification System) będzie integralną częścią systemu IACS. Na potrzeby realizacji kontraktu Techmex nabędzie i przetworzy wysokiej rozdzielczości zdjęcia pochodzące z systemu satelitarnego IKONOS firmy Space Imaging USA. Jej udziałowcem jest m.in. Lockheed Martin. Europejskim dostawcą danych z tego satelity jest Space Imaging Eurasia, reprezentowany przez Techmex. Konsorcjum to już w kwietniu ub. r. podpisało list intencyjny z ARMiR w sprawie przeprowadzenia testów jakości danych systemu IKONOS na potrzeby IACS oraz przyszłego systemu katastralnego.

Umowa zawarta z Techmexem dotyczy przetworzenia zdjęć satelitarnych i dostarczenia ortofotomapy obejmującej obszar ok. 50 tys. km2 (głównie wschodnich rejonów Polski). Termin realizacji kontraktu ustalono na 31 października 2003 r. Reszta mapy powstanie na podstawie zdjęć lotniczych, co lobbowały zainteresowane udziałem w projekcie krajowe firmy geoinformacyjne i lotnicze.

Zobacz również:


TOP 200