Targi Telekomunikacji w Pradze

''Telekomunikacja w Europie Środkowo-Wschodniej - Spojrzenie w przyszłość'' to motto targów ComNet '94, które odbędą się 22-26 maja br. w Pradze. Targi, poświęcone prezentacji najnowszych technologii w telekomunikacji, stanowią jednocześnie ważne forum wymiany informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.

''Telekomunikacja w Europie Środkowo-Wschodniej - Spojrzenie w przyszłość'' to motto targów ComNet '94, które odbędą się 22-26 maja br. w Pradze. Targi, poświęcone prezentacji najnowszych technologii w telekomunikacji, stanowią jednocześnie ważne forum wymiany informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.

Według prognoz Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), w ciągu najbliższych 10 lat w Europie Środkowo-Wschodniej zainwestuje się w łączność ok. 30 mld USD.

ComNet '94 organizowane są przez IDG World Expo, wraz ze Spółką Targową RVV z Brna.

Bliższe informacje: Euro Media, Wraszawa, tel./fax 610 05 48.


TOP 200