Targi High Performance Computing and Networking

W dniach 18-20 kwietnia 1994 r. w Monachium odbędą się targi połączone z konferencją naukową, pod wspólną nazwą ''The International Conference and Exhibition on High Performance Computing and Networking '94''. Organizatorem tegorocznej imprezy jest fundacja HPCN (High Performance Computing and Networking - Wysokowydajne Komputery i Sieci) oraz firma Royal Dutch Fairs.

W dniach 18-20 kwietnia 1994 r. w Monachium odbędą się targi połączone z konferencją naukową, pod wspólną nazwą ''The International Conference and Exhibition on High Performance Computing and Networking '94''. Organizatorem tegorocznej imprezy jest fundacja HPCN (High Performance Computing and Networking - Wysokowydajne Komputery i Sieci) oraz firma Royal Dutch Fairs.

Targi i konferencja mają na celu wymianę informacji i prezentację najnowszych osiągnięć w dziedzinie wysokowydajnych maszyn, w tym przede wszystkim: superkomputerów, superserwerów równoległych i klastrów stacji roboczych. Omawiane i prezentowane będą także zastosowania wysokowydajnych maszyn w nauce i technice: w przemyśle samochodowym, chemii, biologii, meteorologii, przy technologiach produkcji, itp. Nowe problemy, których nie dotyczyły konferencje z lat poprzednich, to: przetwarzanie transakcyjne, bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie informacją i równoległe bazy danych.

W ramach targów i konferencji, oprócz seminariów, wykładów i prezentacji, oferowane będą także najnowsze produkty z następujących klas:

Sprzęt:

* superkomputery wektorowe, minisuperkomuptery, systemy masowo równoległe (MPP), macierze procesorowe, systemy transputerowe, wysokowydajne serwery dla baz danych

* klastry stacji roboczych, wysokowydajne stacje graficzne

* wysoko wydajne systemy czasu rzeczywistego, systemy wysokiej odporności na awarie.

Oprogramowanie systemowe i narzędziowe:

* systemy operacyjne, kompilatory

* narzędzia służące do sprowadzania kodu do postaci wykorzystującej zalety architektury równoległej i wektorowej, interfejsy GUI

* narzędzia CASE.

Aplikacje inżynieryjne:

* narzędzia do symulacji i modelowania danych przy analizie strukturalnej, CAE, CAD, CAM, narzędzia wspomagające

dziedziny jak: przemysł lotniczy, chemia, modelowanie na poziomie molekularnym, geofizyka, przemysł samochodowy, meteorologia, badania klimatyczne, uprawa roślin, rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie obrazów.

Aplikacje komercyjne:

* bazy danych - relacyjne, rozproszone

* finanse, bankowość

* modelowanie i symulacja procesów ekonomicznych

* sortowanie i łączenie danych.

Wizualizacja:

* narzędzia do wizualizacji danych

*

* animacja.

Systemy przechowywania danych:

* masowe przechowywanie informacji

* szybkie urządzenia peryferyjne

* serwery plików, sprzęt i oprogramowanie

* archiwizowanie, CD-ROM, dyski laserowe.

Sieci:

* szybkie sieci LAN, MAN, WAN, HIPPI

* sprzęt i oprogramowanie sieciowe, routery

* nowe technologie (optoelektronika, światłowody, itp.).

Usługi:

* usługi informacyjne, zarządzanie i wyszukiwanie informacji

* biura usługowe i centra komputerowe organizacji HCPN

* publikacje, prasa, książki.


TOP 200