Tańsze i łatwiejsze zarządzanie

Zastosowanie pakietu Zen Works firmy Novell ma obniżyć koszty zarządzania komputerami PC.

Zastosowanie pakietu Zen Works firmy Novell ma obniżyć koszty zarządzania komputerami PC.

Wraz z ManageWise i NetWare 5.0 nabywcy otrzymają Zen Works Starter Pack. Pakiet ten będzie "uboższy" od standardowej wersji Zen Works o inwentaryzację zasobów, helpdesk, a także mechanizm zliczania licencji oprogramowania.

Novell udostępnił pierwszą wersję beta pakietu Zen Works, którego długofalowym zadaniem jest redukcja kosztów związanych z zarządzaniem komputerami, pracującymi w sieci komputerowej. Będzie ją można uzyskać poprzez wdrożenie restrykcyjnych, ale jednocześnie prostych w implementacji mechanizmów, ograniczających możliwości użytkownika. Mechanizmy te automatyzują wiele zadań związanych z organizacją jego komputerowego miejsca pracy. Wdrożenie pakietu Zen Works w dłuższej perspektywie odciąży także administratora systemu, który nie będzie już musiał wykonywać tak prostych czynności, jak konfiguracji drukarki na komputerze użytkownika, czy też ręcznej modyfikacji skryptu logowania na każdym z komputerów pracujących w sieci. Dzięki pakietowi uzyska on także nowe przydatne możliwości, takie jak przeprowadzanie automatycznej inwentaryzacji sprzętu pracującego w sieci, zdalne zarządzanie komputerami i realizacja prostego systemu helpdesk.

Celem Novella było stworzenie rozwiązania, które będzie wymagało od administratora fizycznego podejścia do komputera pracującego w sieci tylko w przypadkach problemów natury sprzętowej. Zen Works ma także oferować możliwość obsługi "przemieszczających się" użytkowników, czyli takich, którzy za każdym razem logują się na innym komputerze w sieci. Pakiet będzie im zapewniać identyczny wygląd pulpitu i zestaw aplikacji bez względu na to, w którym miejscu sieci korporacyjnej będą oni pracować.

Zintegrowane zarządzanie

Novell Zen Works stanowi przedłużenie linii produktów Novell Application Launcher i Workstation Manager (dostępnych obecnie za darmo na serwerze Novella). Zawiera on obydwa te narzędzia i dodatkowo nową aplikację, znaną pod roboczą nazwą Nebo.

Modułem odpowiedzialnym za zarządzanie dystrybucją aplikacji w sieci komputerowej jest Novell Application Launcher (NAL). Dzięki integracji aplikacji NAL z systemem NDS administrator może przygotowywać zdalne instalacje oprogramowania dla stacji roboczych za pośrednictwem jednej, centralnej konsoli. Wsparcie dla użytkowników "przemieszczających się", pracujących na różnych stacjach sieciowych, będzie realizowane za pomocą zmodyfikowanego oprogramowania Novell Workstation Manager. Obecnie umożliwia ono tylko ograniczoną kontrolę za pośrednictwem NDS nad komputerami z Windows NT Workstation, ale w finalnej wersji Zen Works będzie także kontrolować komputery z Windows 95.

Najważniejsze cechy pakietu Zen Works

  • Integracja narzędzi Novell Application Launcher, Novell Workstation Manager oraz produktu o roboczej nazwie Nebo.

  • Integracja z NDS.

  • Możliwość zarządzania konfiguracjami stacji roboczych z Windows 95 i Windows NT.

  • Wbudowana funkcjonalność helpdesk.

  • Inwentaryzacja zasobów stacji roboczych.

  • Mechanizm zliczania licencji oprogramowania pracującego w sieci (software metering).

  • Możliwość integracji z systemem zarządzania sieciami ManageWise.
Nowy Workstation Manager zawarty w Zen Works umożliwi tworzenie profili stacji roboczych z systemami Windows 95 i NT, które będą przechowywane w ramach struktury katalogów NDS. Dzięki temu wszystkie modyfikacje będą mogły być wykonywane na poziomie katalogów bez konieczności oddzielnej rekonfiguracji każdej ze stacji. W momencie logowania się do sieci nowego użytkownika z nowego komputera, w ramach NDS automatycznie będzie tworzony obiekt tego komputera i nakładane będą na niego wszelkie standardowe restrykcje i uprawnienia. Dzięki automatycznemu zbieraniu informacji o komputerach pracujących w sieci administrator będzie na bieżąco widział stan inwentarza komputerowego: zarówno sprzętu, jak i zainstalowanego oprogramowania.

Z pomocą użytkownikowi

Ostatnim elementem pakietu Zen Works jest oprogramowanie typu helpdesk (ułatwiające świadczenie wsparcia technicznego użytkownikom sieci), o roboczej nazwie Nebo. Składać się ono będzie z dwóch komponentów. Pierwszy z nich będzie dostępny każdemu użytkownikowi sieci i umożliwiać będzie zgłaszanie problemów do pracowników wsparcia technicznego. Program ten będzie prowadzić użytkownika "za rączkę", zadając mu wiele pomocniczych pytań, które pozwolą dokładnie zdefiniować problem. Ponadto do opisu automatycznie będzie dołączać wszystkie możliwe dane, dotyczące konfiguracji stacji roboczej użytkownika i zainstalowanych na niej programów. Dane te mogą być przydatne administratorowi podczas rozwiązywania problemu.

Drugi z komponentów oprogramowania - Nebo - będzie przeznaczony dla pracowników wsparcia technicznego. Służyć ma do katalogowania problemów użytkowników i oferować będzie narzędzia pomocne przy ich rozwiązywaniu. Przykładowo, administrator będzie mógł zdalnie przejąć kontrolę nad stacją użytkownika (podobnie jak w pakiecie pcAnywhere firmy Symantec), by dokonać na niej odpowiednich zmian w konfiguracji prowadzących do usunięcia przyczyn powstawania problemów.

Przyszłość

Pełna wersja pakietu Zen Works pojawi się na rynku w pierwszej połowie br. Początkowo pakiet pracować będzie tylko na serwerze NetWare, wyposażonym w usługi katalogowe NDS. Niemniej, po udostępnieniu pełnofunkcjonalnego NDS-u dla Windows NT (pracującego bez konieczności stosowania serwera NetWare) będzie możliwa także praca Zen Works na serwerze Windows NT.

Wraz z ukazaniem się Zen Works, Novell zaprzestanie oferowania oddzielnie pakietów Novell Application Launcher i Novell Workstation Manager. W przeciwieństwie do tych programów, Zen Works nie będzie jednak dostępny bezpłatnie. Jego cena nie została jeszcze ustalona. Novell zapowiedział jednak, że pakiet Zen Works Starter Kit otrzymają bezpłatnie nabywcy systemu NetWare 5.0, gdy tylko dostępny będzie na rynku, a od drugiej połowy br. - nabywcy systemu do zarządzania pracą sieci ManageWise.

<hr size=1 noshade>Zen Works beta

Producent: Novell,http://www.novell.com

Wymagania: serwer NetWare 4.x lub późniejszy wyposażony w usługi katalogowe NDS

Cena: nieznana

Data premiery: drugi kwartał br.


TOP 200