Tango z aplikacjami

Kolejna oferta serwera do aplikacji klient/serwer i WWW.

Kolejna oferta serwera do aplikacji klient/serwer i WWW.

Kanadyjska firma Everyware Development opracowała następną wersję pakietu narzędziowego do opracowania aplikacji Tango Enterprise 3.5. W zestawie znajdują się narzędzia dla programisty Tango Development Studio i serwer aplikacyjny Tango Application Server.

Serwer aplikacyjny zawiera obsługę transakcji i współpracuje z do publikowania wyników za pośrednictwem sieci Web, a także z serwerami baz danych. Ma on rodzime (szybkie) sterowniki do większości popularnych baz danych, może również posługiwać się sterownikami ODBC.

Serwer pozwala na kodowanie aplikacji w popularnych językach skryptowych (JavaScript, Perl, CGI), może obsługiwać klasy Java i komponenty JavaBeans, pozwala na dołączanie bibliotek dynamicznych rozszerzających jego właściwości funkcjonalne i umożliwia wykonywanie poleceń z linii komend Unixa.

Serwer aplikacyjny dołączony do pakietu jest przeznaczony do opracowywania aplikacji i może z niego korzystać tylko jeden użytkownik. Aby uruchomić aplikacje, należy zakupić wersję produkcyjną serwera. Do zwiększenia wydajności można posługiwać się wieloma serwerami Tango, współdziałającymi w sieci rozproszonej (jednakże każdy kolejny serwer wiąże się z kosztem 5 tys. USD w wersji dla Windows NT).

Środowisko programistyczne Tango posługuje się licznymi kreatorami aplikacji, pozwala na modyfikowanie produkowanego kodu HTML i zapytań SQL do bazy. W środowisku tworzone są trzy części aplikacji: interfejs użytkowy, architektura aplikacji oraz część przeznaczona do współpracy z bazami danych. Obsługa API do pracy grupowej Microsoftu pozwala na używanie pakietów do kontroli wersji kodu źródłowego i pracę zespołową nad projektem.

Wszystkie działania pakietu Tango są zapisywane do pliku dziennika. Jego analiza wymaga jednak dodatkowego programu.

<hr size=1 noshade>Tango Enterprise 3.5

Producent: Everyware Development

www.everyware.com

Platformy: Windows NT, Macintosh, Solaris, IBM AIX, Irix

Cena: Tango Development Studio - 695 USD, serwer aplikacyjny 2,5-10 tys. USD


TOP 200