Tandon w Polsce

Przedstawiciele znanego amerykańskiego producenta sprzętu komputerowego Tandon Corporation (Moorpark, Kalifornia) oraz warszawskiej Fabryki Mierników i Komputerów ERA (ul. Łopuszańska 117/123) podpisali w grudniu br. list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji sprzętu komputerowego.

Przedstawiciele znanego amerykańskiego producenta sprzętu komputerowego Tandon Corporation (Moorpark, Kalifornia) oraz warszawskiej Fabryki Mierników i Komputerów ERA (ul. Łopuszańska 117/123) podpisali w grudniu br. list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji sprzętu komputerowego.

Firma Tandon dokona transferu know-how i powiązanych technologii potrzebnych przy wytwarzaniu komputerów osobistych. Dodatkowo rozważy ona współudział przy restrukturyzacji i modernizacji FMiK ERA, a także będzie aktywnie uczestniczyć w procesie produkcji komputerów. FMiK ERA zobowiązuje się zapewnić taki wzrost zatrudnienia, aby zabezpieczyć zaplanowany poziom produkcji.

Montowane w FMiK ERA komputery, o wysokiej jakości, będą prawdopodobnie wykorzystywane , np. w administracji państwowej, bankowości, zakładach ubezpieczeniowych itp. Firma Tandon Corp. i FMiK ERA zamierzają wystąpić do Biura ds. Informatyki przy URM o zawarcie umowy generalnej. Produkowane przez Tandon Corp. urządzenia mają m.in. certyfikaty zgodności z ISO 9001.


TOP 200