Tandem giełdowy

Program Makler 2.0 i współpracujący z nim dekoder teletekstu CTXT to propozycjaą dla użytkowników zainteresowanych giełdą. Oprogramowanie zwalnia użytkownika z kłopotliwego, z uwagi na pracochłonność i możliwość pomyłek, ręcznego wprowadzania danych. Dekoder CTXT pozwala na odczytywanie informacji z wybranych stron Telegazety i ich zapis do pliku.

Program Makler 2.0 i współpracujący z nim dekoder teletekstu CTXT to propozycjaą dla użytkowników zainteresowanych giełdą. Oprogramowanie zwalnia użytkownika z kłopotliwego, z uwagi na pracochłonność i możliwość pomyłek, ręcznego wprowadzania danych. Dekoder CTXT pozwala na odczytywanie informacji z wybranych stron Telegazety i ich zapis do pliku.

Makler 2.0 umożliwia śledzenie aktualnych notowań akcji, przeprowadzanie analizy technicznej trendów panujących na giełdzie oraz gromadzenie informacji o notowanych tam spółkach. Dekoder składa się z zewnętrznego urządzenia o niewielkich wymiarach, które współpracuje ze specjalizowaną kartą rozszerzeń do PC. Dostarczany przez producenta program obsługi, po zainstalowaniu, prezentuje menu, zawierające 3 główne pozycje: serwisy BOSS, CGT i NOTOWANIA.

Serwis BOSS jest najobszerniejszy i dostarcza informacji o krajowych oraz zagranicznych notowaniach kursów walut i stóp bankowych, wartościach notowań na giełdach towarowych oraz warszawskiej GPW. Pozwala on również na uzyskanie informacji o notowanych na giełdzie spółkach oraz przetargach. Serwis ten jest przygotowywany przez Redakcję Ekonomiczną PAP. Korzystanie z niego wymaga wnoszenia opłat.

Opcje CTG i NOTOWANIA umożliwiają odbiór bieżących wyników dogrywek oraz notowań akcji i obligacji, nadawanych za pośrednictwem Telegazety z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Odbiór ten jest możliwy w trzech formatach: CTG, NOTOW i KING. Po uruchomieniu programu ctg.exe ukazuje się tabelka z informacją o pasmie, kanale i częstotliwości, a także stanie dekodera teletextu oraz jakości sygnału teletextu i sygnału antenowego. Naciśnięcie klawisza funkcyjnego F8, pozwala na zmianę kanału, a gdy zabraknie informacji o pasmie i częstotliwości, co się niekiedy zdarza, program pozwala na ponowne dostrojenie tunera do żądanego kanału.

Program obsługi

Autorzy zalecają uruchamianie pliku strojeniowego od razu po wejściu do katalogu programu, a dopiero później przechodzenie do opcji CTG, choć w praktyce nie jest to konieczne. Jeśli odbieramy właściwy kanał, to kilkakrotne naciśnięcie klawisza ESC umożliwia sprawdzenie jakości odbioru strony tytułowej TG, zaś naciśnięcie F10 uaktywnia ekran z następującymi opcjami: OBSŁUGA, ARCHIWUM, DYSK, LISTA, SPRZĘT, KONFIGURACJA oraz oczywiście POMOC, które wskazują na szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania odbieranych informacji.

Funkcja OBSŁUGA umożliwia wybór ręczny i automatyczny stron TG, ich zbieranie, wydruk, wyjście do linii komend DOS-u oraz zakończenie działania programu. ARCHIWUM zapewnia zapis i odczytywanie stron TG z dysku, w tym tworzenie i przeglądanie tzw. magazynu oraz jego kompresję i dekompresję. Opcja DYSK obejmuje podstawowe operacje dyskowe, a więc kopiowanie zbioru, zmianę jego nazwy, przemieszczanie i kasowanie, wyświetlanie zawartości oraz zmianę bieżącego katalogu, usuwanie go z dysku, tworzenie nowego i przegląd struktury dysku. LISTA (przygotowanie listy stron, ich edycja, zapis, odczyt, druk, wysyłanie) SPRZĘT (strojenie tunera i informacja o jakości sygnału). KONFIGURACJA obejmuje Program, Archiwum, Litery, Drukarka, Zapis, Odczyt. POMOC zawiera indeks dostępnych informacji.

Wrażenia

Zakres programu Makler 2.0 jest bardzo obszerny i umożliwia wykorzystywanie zgromadzonych danych w różnorodny sposób. Nazwy opcji są czytelne, dokumentacja dobra, a szybkość działania zadowalająca. Ciekawa jest pierwsza opcja głównego menu, a mianowicie Akcje-wykresy, która pozwala na nakładanie wykresów WIG-u i notowań poszczególnych akcji. Umożliwia ona wybór dowolnego zakresu sesji i szerokiego wachlarza parametrów, które również mogą być dowolnie zmieniane i zestawiane ze sobą. Dzięki temu Makler 2.0 jest programem dość uniwersalnym, który pozwala wyciągać wnioski dotyczące perspektywy zachowań się akcji w wymiarze czasowym. Warto również dodać, że ma on opcję umożliwiającą prowadzenie własnego rachunku posiadanych akcji.

Zapisane w dekoderze dane, łatwo przenosi się do progamu. Jego menu, zawiera następujące opcje: Akcje-wykresy, Wyniki finansowe i inne dane, Parametry, Akcje, Obligacje, Korelacje, Wykresy, Funkcje, Różne, Informacja i Zakończenie pracy. Po wybraniu czwartej z nich (Akcje) ukazuje się okienko z opcjami Wprowadzenie wyników sesji, Przegląd, Modyfikacja/wprowadzanie nowej akcji, Podział akcji, Nowa emisja. Funkcja wprowadzanie wyników sesji otwiera okienko pozwalające na różne sposoby wczytywać wyniki sesji. Można to robić z klawiatury lub posługując się plikami pochodzącymi z programów KINGA, CGPN.EXE lub CTG.EXE.

Na marginesie

Miejmy nadzieję, że w przyszłych edycjach programu Makler uwzględniony będzie jeszcze szerszy wachlarz parametrów, zwłaszcza nowo pojawiających się w publikacjach. Należą do nich np. ROC, Oscylator Bollingera czy PVI. Bezsprzecznie jednak już w obecnej wersji program ten znakomicie ułatwia inwestorom poruszanie się w gąszczu dostępnych informacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200