Tajwan kończy z piractwem

W trzy tygodnie po umieszczeniu Tajwanu na liście krajów uprawiających piractwo softwarowe, prawodawcy tego kraju zmienili ustawę o ochronie własności intelektualnej.

W trzy tygodnie po umieszczeniu Tajwanu na liście krajów uprawiających piractwo softwarowe, prawodawcy tego kraju zmienili ustawę o ochronie własności intelektualnej.

Do istniejąych wcześniej pięciu rozdziałów ustawy dodano trzy nowe, zawierające 65 artykułów. Wprowadzono zasadę, że prawo do wyrażenia zgody na druk przysługuje autorowi przez 50 lat oraz zaostrzono sankcje za plagiat i nielegalne rozpowszechnianie. Złamanie prawa copyright zagrożone jest karą od pół roku do trzech lat więzienia oraz grzywną 200,000 tajwańskich dolarów (79,400 USD). Złamanie tego samego prawa w celu osiągnięcia zysku zagrożone jest karą do 5 lat więzienia i grzywną 300,000 TD (119,100 USD). Nowa ustawa wzywa rząd do zorganizowania seminariów wyjaśniających treść ustawy oraz do przetłumaczenia i opublikowania w ciągu 2 lat przepisów copyright obowiązujących w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Na mocy istniejących wcześniej traktatów wymagania brytyjskie, amerykańskie i hiszpańskie w zakresie copyright będą obowiązywały automatycznie również na terenie Tajwanu.


TOP 200