Tajemnicza wydajność

Wiele wskazuje na to, że menedżerowie IT w Polsce nie są w stanie przewidzieć problemów, jakie wystąpią przy spadku wydajności systemu informatycznego przedsiębiorstwa, a monitorowanie jego wydajności to dla nich poważny kłopot.

Badanie na zlecenie Veritas Software przeprowadziła na grupie kilkuset menedżerów centrów przetwarzania danych (w firmach powyżej 500 pracowników) firma badawcza Dynamic Markets. Z Polski uczestniczyło w nim 63 menedżerów, co jest próbką zbyt małą do opisu całego rynku, ale daje pewne ogólne wyobrażenie.

Pogorszenie wydajności systemu miało wpływ na 92% badanych przedsiębiorstw w Polsce. 32% firm podaje, że systemy uległy awarii, ponieważ wymagania stawiane im przez użytkowników były zbyt wysokie.

Zobacz również:

  • Kłamstwa, które CIO będą sami sobie wmawiać w 2022 r.
  • Menadżer haseł - jaki program warto wybrać i na co zwrócić uwagę

Przewidywanie problemów wydajności to dla badanych czarna magia: u 82% przedsiębiorstw działy IT dowiadują się o pogorszeniu wydajności dopiero od użytkowników i / lub w 68% - gdy system rzeczywiście ulegnie już awarii.

Połowa firm nie posiada oprogramowania do aktywnego zarządzania wydajnością aplikacji. W 45% działa oprogramowanie do monitorowania wydajności, ale zarazem w kilku różnych środowiskach. Tak więc tylko 18% ankietowanych z tej grupy całkowicie polega na tym oprogramowaniu. Żaden z ankietowanych polskich menedżerów IT przy tym nie jest w stanie zawsze wykryć problemu w stadium początkowym. A 45% może wykryć potencjalne problemy tylko w połowie lub mniejszej liczbie przypadków.

56% przedsiębiorstw posiada więcej niż jeden interfejs do monitorowania i mierzenia wydajności, blisko jedna piąta korzysta z jednego interfejsu. Jedna czwarta menedżerów nie jest jednak w ogóle pewna, jakie interfejsy są wykorzystywane w ich firmach.

5% badanych polskich firm chce zmniejszyć czas poświęcany przez pracowników na monitorowanie wydajności systemu. 21% dostrzega potrzebę konsolidacji procesu monitorowania wydajności. Połowa firm chce zwiększyć wykorzystanie istniejącego sprzętu, a 39% zmniejszyć liczbę przyszłych zakupów sprzętu.

90% ankietowanych stwierdza, że wskaźnik wykorzystania obecnego serwera jest poniżej 80%. Cztery z pięciu badanych firm nie wykorzystują sprzętu gotowego do użycia w przypadku problemów związanych z wydajnością. Jednocześnie 28% firm dokonuje nowych zakupów sprzętu w celu rozwiązania krótko- lub średnioterminowych problemów z dostępnością.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200