Tajemnica elektronicznej korespondencji

Podczas precedensowego procesu w Norwegii sąd przyznał zwolnionemu z pracy pracownikowi Memorex Telex 85,000 NK (11,000 USD) tytułem rekompensaty za bezprawne czytanie jego poczty elektronicznej.

Podczas precedensowego procesu w Norwegii sąd przyznał zwolnionemu z pracy pracownikowi Memorex Telex 85,000 NK (11,000 USD) tytułem rekompensaty za bezprawne czytanie jego poczty elektronicznej.

Knut Martinussen został zwolniony z Memorex Telex w wyniku konfliktów z kierownictwem. W końcowym okresie zatrudnienia (przewidzianym przez prawo) Martinussen musiał stawiać się w miejscu pracy, choć nie powierzano mu żadnych zadań. Miał więc dość czasu, by się zająć własnymi sprawami i spostrzegł, że ktoś czyta jego korespondencję. Przyłapał na gorącym uczynku swego szefa, panią Anne Britt Heltmark. Dowody nie budziły wątpliwości i sąd uznał Anne Britt Heltmark winną zarzucanego czynu. Obwiniona nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego czytała pocztę osoby, z którą nie zamierzała pracować.


TOP 200