Tachometr - donosiciel

Coraz częściej okazuje się, że wielogodzinne przesiadywanie przy klawiaturze komputera jest nie tylko męczące dla wzroku, ale także szkodliwe dla rąk. W wielu przypadkach pojawia się zakłócenie funkcjonowania rąk, związane ze stałym napięciem mięśni nadgarstków (Repetitive Strain Injury - RSI). Problem ten znalazł nawet odzwierciedlenie w regulacjach prawnych w Wielkiej Brytanii, gdzie określono zasady korzystania z komputera, których przekroczenie uprawnia do żądania odszkodowania za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Coraz częściej okazuje się, że wielogodzinne przesiadywanie przy klawiaturze komputera jest nie tylko męczące dla wzroku, ale także szkodliwe dla rąk. W wielu przypadkach pojawia się zakłócenie funkcjonowania rąk, związane ze stałym napięciem mięśni nadgarstków (Repetitive Strain Injury - RSI). Problem ten znalazł nawet odzwierciedlenie w regulacjach prawnych w Wielkiej Brytanii, gdzie określono zasady korzystania z komputera, których przekroczenie uprawnia do żądania odszkodowania za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Brytyjska firma MFT Computer Systems opracowała program Tempus, pracujący w środowisku Windows, nadzorujący pracę operatorów komputerów i informujący ich o potrzebie przerwy w pracy. W razie niezastosowania się do polecenia programu, informacja o tym jest zapisywana w dzienniku pracy i drukowana dla potrzeb kierownictwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200