Tabletpc zamiast kartki papieru

Microsoft zaprezentował prototyp nowego rodzaju, bezklawiaturowego , TabletPC. Jest to urządzenie wyposażone w dotykowy wyświetlacz o wymiarach zbliżonych do kartki formatu A4, umieszczony po zewnętrznej stronie komputera i umożliwiający wprowadzanie danych lub odręcznych notatek za pomocą piórka.

Pod względem wydajności przetwarzania i elementów wyposażenia TabletPC można porównać do klasycznego komputera przenośnego. Podstawową różnicą jest jed- nak sposób wprowadzania danych - analogiczny do stosowanego w palmtopach - z tym że TabletPC ma rozpoznawać pismo odręczne, a nie tylko specjalne graffiti, jak to ma miej-sce w przypadku komputerów naręcznych. Urządzenie ma umożliwiać odręczne wprowadzanie notatek tekstowych lub graficznych, podobnie jak na kartkach papieru.

Idea TabletPC nie jest nowa - koncepcje tego typu komputerów są opracowywane i prezentowane przez różne firmy od co najmniej kilku lat. Jak jednak twierdzi Alexandra Loeb, odpowiedzialna w Microsoft za rozwój platformy TabletPC, dopiero obecnie dostępne technologie pozwalają na praktyczną realizację tej idei dzięki wyższej rozdzielczoś-ci wyświetlaczy, pojemności RAM, czasu pracy note- booków bez zewnętrznego zasilania oraz pojawieniu się zaawansowanych technologii rozpoznawania pisma, które można wykorzystać w standardowych komputerach PC.

TabletPC pojawią się na rynku prawdopodobnie dopiero w 2002 r. Microsoft nie zamierza bowiem angażować się w wytwarzanie sprzętu - firma opracowuje tylko platformę, która będzie udostępniana zainteresowanym producentom na zasadach OEM. Trudno obecnie przewidzieć, jakie będą ceny tego typu komputerów, ale Microsoft zapowiada, że będą one porównywalne z cenami komputerów przenośnych.


TOP 200