Ta linuksowa dystrybucja została uznana za „cyfrowe dobro publiczne”

DPGA (Digital Public Goods Alliance; organizacja non-profit działająca pod patronem Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNICEF) podjęła ostatnio ciekawą i wiele mówiącą uchwałę. Przyznała w niej oprogramowaniu Fedora (czyli jednej z dystrybucji systemu operacyjnego Linux) status „cyfrowego dobra publicznego”.

Foto: Giorgio Trovato/Unsplash

Grupa DPGA została założona z myślą o promowaniu zrównoważonego rozwoju świata, który to cel można osiągnąć korzystając z ogólnodostępnych i darmowych rozwiązań open source.

DPGA uznaje oceniane rozwiązanie za „dobro publiczne” tylko wtedy, gdy spełnia ono określone warunki. Musi to oprogramowanie open source, bazować na otwartych danych, promować otwarte modele sztucznej inteligencji, promować otwarte standardy, jak również musi być zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności i innymi odpowiednimi przepisami i najlepszymi praktykami. Wszystkie te warunki spełnia Fedora, jedna z trzech wyróżniających się dystrybucji systemu Linux (pozostałe dwie to Debian i Ubuntu).

Zobacz również:

  • Siemens przystępuje do Semiconductor Education Alliance
  • Linux Foundation uruchamia dwie nowe inicjatywy wspierające obliczenia o wysokiej wydajności i systemy pamięci masowej

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że Fedora promuje najlepsze praktyki, przestrzega ogólnie przyjętych standardów, tworzy innowacyjną platformę dla sprzętu, chmur i kontenerów oraz pozwala deweloperom tworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników cyfrowego świata.

Jest to przy tym całkowicie bezpłatne narzędzie, nie zawierające ograniczeń dotyczących takich kwestii, jak kopiowanie, modyfikowanie, łączenie, publikowanie, czy rozpowszechnianie kopii oprogramowania bez ograniczeń poza tym, że te same pozwolenia muszą być udzielone każdemu korzystającemu z powstałych produktów. Dystrybucja udostępnia też dane osobowe w ograniczony i zgodny z prawem sposób, nie powodując szkód jeśli chodzi o prywatność użytkowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200