TV i wideo przez VDSL

W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie zwiększył się zasięg łączy szerokopasmowych DSL, a tym samym rozszerzył się dostęp dla gospodarstw domowych do usług, takich jak: filmy na żądanie (VOD, Interactive VOD), usługi telewizyjne oraz gry internetowe.

W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie zwiększył się zasięg łączy szerokopasmowych DSL, a tym samym rozszerzył się dostęp do takich usług dla gospodarstw domowych na całym świecie. Jednocześnie zmniejszyły się koszty związane z instalacją infrastruktury DSL za pośrednictwem zwykłej linii telefonicznej. Dzięki technologii DSL/VDSL szybki dostęp do Internetu staje się codziennością dla coraz większej liczby klientów w Europie Zachodniej. Mogą oni korzystać z filmów dostarczanych na żądanie (VOD, Interactive VOD), usług telewizyjnych na indywidualne potrzeby (personalizacja usług TV) oraz gier internetowych na ekranie własnego telewizora.

Thomson Multimedia i Alcatel przeprowadziły w Paryżu demonstrację użytkowania szerokopasmowych łączy VDSL (Very high bitrate DSL) dla telewizyjnych aplikacji w branży rozrywkowej.

Zobacz również:

  • Starlink dla pojazdów mobilnych
  • Rządy coraz częściej blokują swoim obywatelom dostęp do internetu

Do przeprowadzenia interaktywnej sesji obrazów wideo i seansów filmowych, dostarczanych na żądanie - VOD (Video on Demand) - bezpośrednio do pomieszczeń domowych klienta, wystarczyła zwykła dwuprzewodowa linia telekomunikacyjna (1 Mb/s). Do lokalnej ekspozycji obrazów ruchomych wykorzystano specjalną telewizyjną przystawkę kodującą i tradycyjny odbiornik telewizyjny. Integralnym elementem transmisji szerokopasmowej VDSL były kodery obrazu i dźwięku opracowane przez Nextream, spółkę joint venture Thomsona i Alcatela. Umożliwiały one multimedialny przekaz treści, między innymi cyfrowego obrazu wideo z kompresją MPEG-2, wymagający przepływności kanału nie większej niż 1 Mb/s.

Ostatnie badania przeprowadzone przez firmę konsultingową Schema wykazały, że przeciętnie 45% ankietowanych Europejczyków stwierdziło, że "chętnie" lub "bardzo chętnie" zapłaci za usługę wideo na żądanie. Prym w dziedzinie aplikacji DSL wiodą firmy z branży rozrywkowej, które powiększają swój zasięg operowania w takim stopniu, że platforma ta staje się uniwersalną platformą dostępu do Internetu w domu i w sieci przedsiębiorstwa.

Także Siemens wykorzystuje DSL do przesyłania obrazów - rozpoczął kampanię sprzedaży swego produktu Attane VDSL (Very-high bitrate Digital Subscriber Line), przeznaczonego do przesyłania obrazu wideo w sieciach VDSL (Video over DSL). Rozwiązanie to wykorzystuje tradycyjną linię telefoniczną, dostarczając usług szerokopasmowych. Dzięki temu operatorzy i usługodawcy mogą zaoferować nowe funkcje i usługi dostępne w sieci, takie jak wideo na żądanie VOD i interaktywną telewizję, po stosunkowo niskich kosztach.

Rozwiązanie Attane VDSL to w praktyce superszybka cyfrowa linia abonencka. Uzyskiwana w rozwiązaniu VDSL szybkość transmisji sięgająca 26 Mb/s jest o wiele większa od osiąganej w "zwykłej" ADSL oraz można ją stosować zarówno do asymetrycznej, jak i symetrycznej transmisji danych.

Do najbardziej oczekiwanych usług szerokopasmowych świadczonych w tym rozwiązaniu (poza telewizją tradycyjną) można zaliczyć usługi telewizji interaktywnej z możliwością prowadzenia telezakupów i teległosowania. Dostępna jest także płatna oferta typu płać i oglądaj (pay-per-view), serwowana z wideobiblioteki bądź centralnego magnetowidu.

Połączenie szybkiego dostępu do Internetu i klasycznych łączy telefonicznych daje operatorom i firmom świadczącym usługi sieciowe możliwość oferowania nowego typu usług i rzeczywistego konkurowania z operatorami sieci telewizji kablowej CATV.

W przypadku Attane VDSL wszystkie dane i informacje sterujące są przesyłane przy użyciu protokołu IP, dzięki czemu sieci domowe wykorzystujące ten protokół są optymalnie włączone do sieci szkieletowej Internetu. Z kolei w sieciach ATM usługi otrzymują różne priorytety, czemu towarzyszą różne poziomy jakości transmisji: wyższy priorytet może na przykład uzyskać przekazywanie głosu lub obrazu wideo, i ten właśnie typ transmisji będzie przebiegać bez utraty jakości. Proponowane rozwiązanie sieciowe wykorzystuje złącza otwarte, tworząc uniwersalną platformę o standardowych składnikach infrastruktury.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200