TPSA: obligacje wcześniej

PAP: Telekomunikacja Polska ze względu na zmianę holenderskiego prawa podatkowego prawdopodobnie wcześniej wykupi obligacje jej spółek zależnych, zarejestrowanych w Holandii.

Od nowego roku pomiędzy Polską i Holandią zacznie obowiązywać konwencja zapobiegająca unikaniu podwójnego opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania podatkami od dochodu. Na mocy konwencji od spółek holenderskich będzie pobierane 5-proc. podatku od odsetek wypłacanych przez polskie przedsiębiorstwa z tytułu obligacji. Jak podaje PAP, zadłużenie grupy TP SA na koniec II kwartału wynosiło 16,03 mld zł. Z tego na obligacje wyemitowane w Holandii przypadało 1 mld USD i 1,475 mld euro.

Zobacz również: