TP inwestuje w video-on-demand

Telekomunikacja Polska podpisała z Alcatel Polska umowę o wartości 6 mln euro na dostawę systemu dostępowego 7301 ASAM (Advanced Services Access Manager). Platforma ta umożliwia transmitowanie przez jedną linię głosu, wideo i danych do maksymalnie 10 tys. użytkowników (o planach oferowania przez TP usług wideo w swojej sieci pisaliśmy w CW 2/2005).

Telekomunikacja Polska podpisała z Alcatel Polska umowę o wartości 6 mln euro na dostawę systemu dostępowego 7301 ASAM (Advanced Services Access Manager). Platforma ta umożliwia transmitowanie przez jedną linię głosu, wideo i danych do maksymalnie 10 tys. użytkowników (o planach oferowania przez TP usług wideo w swojej sieci pisaliśmy w CW 2/2005).

Parametry zakupionego przez Telekomunikację Polską rozwiązania mają docelowo pozwolić na powszechne korzystanie z usług typu video-on-demand, szybkie pobieranie dużych ilości danych czy aktywne uczestniczenie w grach online. "System 7301 ASAM ma także umożliwić ekonomiczną agregację zdalnych węzłów dostępowych u odległych klientów oraz stworzyć środki do stopniowej i efektywnej konsolidacji usług typu Ethernet Metropolitan Area Network" - twierdzą przedstawiciele TP w oficjalnym komunikacie.

Jak podaje z kolei Alcatel, podpisany kontrakt ma przyczynić się do rozwoju usług dostępu szerokopasmowego, oferowanego przez Telekomunikację Polską, oraz ekspansji nowych technologii na słabiej zaludnione i oddalone od centrów miast obszary wiejskie. Dostawy systemu dostępowego 7301 ASAM mają następować sukcesywnie do końca br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200