TP i Netia: koniec sporów

Operatorzy zakopali topór wojenny i otwierają nowy rozdział pokojowej współpracy. Skorzysta rynek i klienci.

"Na mocy porozumienia podpisanego 23 grudnia br. do końca 2012 roku w relacjach pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi będą stosowane stawki z tytułu dostępu telekomunikacyjnego (interkonekt, WLR, BSA, LLU, dostęp do kanalizacji kablowej) aktualne na dzień 10 października 2009 r. Ewentualne zmiany cen usługi BSA będą uzależnione od wyników testu zawężania marży ofert detalicznych TP, wykonywanych przez Prezesa UKE" - głosi komunikat Netii.

Efektem zawarcia porozumienia będzie również wdrożenie szeregu usprawnień w zakresie współpracy operacyjnej obu firm oraz mechanizmów kontrolnych, które w wymierny sposób poprawią szybkość i jakość obsługi klientów, którym Netia świadczy usługi z wykorzystaniem sieci TP.

Ponadto Netia i TP zobowiązały się do niezwłocznego cofnięcia powództw i umorzenia wszystkich toczących się między nimi spraw sądowych.

Porozumienie podpisali prezesi Telekomunikacji Polskiej i Netii, Maciej Witucki i Mirosław Godlewski, w obecności Anny Streżyńskiej, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

"Otwieramy nowy rozdział w dziejach polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki determinacji i dobrej woli obu stron, udało się osiągnąć porozumienie realnie wdrażające uzgodnione z Prezesem UKE zasady. Zapewni ono ochronę konkurencyjności i przewidywalność finansową niezbędną do inwestycji, co umożliwi rozwój rynku. Bardzo ważne było dążenie Prezes UKE do osiągnięcia porozumienia i jej rola arbitra rozstrzygającego spory pomiędzy operatorami" - powiedział Maciej Witucki, prezes TP. Telekomunikacja Polska podpisze wkrótce porozumienia z innymi operatorami.

Mirosław Godlewski, prezes Netii podkreślił z kolei istotną rolę regulatora: "Nie byłoby dzisiejszego wydarzenia gdyby nie wcześniejsza ogromna determinacja ze strony Pani Prezes Anny Streżyńskiej. Zawarte dzisiaj porozumienie jest ze wszech miar korzystne nie tylko dla naszych firm, ale przede wszystkim dla klientów, których będziemy jeszcze sprawniej obsługiwać. Jestem bowiem przekonany, że możliwa jest normalna współpraca konkurentów, szczególnie takich, których, jak TP i Netię, tak wiele łączy".

Podpisanie porozumienia pomiędzy Netią i TP jest konsekwencją zawartego 22 października 2009 r. porozumienia UKE i TP.Przypomnijmy, dotyczy wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Porozumienie zakłada utrzymanie przez UKE niezmiennych stawek hurtowych do 2012 r. Natomiast ze strony TP zainwestowanie w tym czasie w 1,2 mln linii szerokopasmowego Internetu. Dzięki tej ugodzie Anna Streżyńska, prezes UKE odstąpi od zamiarów separacji funkcjonalnej TP, jeśli TP będzie wypełniać zapisy porozumienia. Więcej: Porozumienie TP z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Zobacz także:

TPSA rozpoczęła blokadę portu SMTP

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200