TP SA uniewinniona

Witold Graboś, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zniósł dwie kary nałożone na TP SA w marcu br. Ich łączna wysokość sięgała 350 mln zł.

Kazimierz Ferenc pod koniec urzędowania na stanowisku prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nałożył na Telekomunikację Polską dwie kary – za niedopełnienie obowiązku informacyjnego (50 mln. zł) oraz za utrudnianie Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu (NOM) rozpoczęcia działalności (300 mln. zł).

Witold Graboś, argumentując, iż decyzje o nałożeniu tych kar były oparte na wątpliwych podstawach prawnych (opinię tę potwierdził prof. Stanisław Piątek, jeden z twórców Prawa Telekomunikacyjnego) i TP SA wygrałaby ew. sprawę sądową, zdecydował o anulowaniu tych kar. Stało się to w kilkanaście dni po wycofaniu przez TP SA skarg dotyczących uznania jej za operatora dominującego na rynku telefonicznych usług powszechnych. Niektórzy analitycy wskazują więc na wysokie prawdopodobieństwo zawarcia "tajnego układu" pomiędzy TP SA i URTiP. Witold Graboś fakt przyjęcia przez TPSA decyzji o uznaniu jej za operatora dominującego uznał za „nowe otwarcie rynku telekomunikacyjnego w Polsce”. Dopiero teraz TPSA będzie zobowiązane do przedstawienia kosztowego uzasadnienia swoich cenników dla poszczególnych produktów oraz w kwestii rozliczeń międzyoperatorskich.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200