TP SA rozbudowuje sieć szkieletową

Alcatel i Lucent Technologies podpisały z Telekomunikacją Polską umowy o łącznej wartości 48,2 mln euro (ok. 195,3 mln zł). Z tę kwotę firmy zbudują szkieletowe sieci transmisji danych.

TP SA, dzięki współpracy z firmami Alcatel i Lucent Technologies, będzie mogła znacznie rozszerzyć ofertę zaawansowanych usług dla swoich abonentów. W skład rozbudowywanej sieci usług wchodzą m.in.: szybki dostęp do Internetu oraz transmisja danych i wideo. TP SA zamierza także oferować kanały o wysokiej przepustowości innym operatorom sieci publicznej.

W ramach kontraktu Alcatel dostarczy ok. 300 urządzeń transmisyjnych SDH o przepływności 2,5 Gb/s, które wyposażą 12 pierścieni transmisji międzystrefowej. W głównych węzłach sieci tranzytowej TP SA zostaną wybudowane przełącznice cyfrowe.

Zakontraktowane urządzenia należą do najnowszej rodziny produktów transmisyjnych z serii OPTINEX.

Alcatel dostarczy również system zarządzania , który zapewni kierowanie ruchem w sieci regionalnej i tranzytowej operatora.

Sieć transmisyjna, która zostanie uruchomiona w ciągu półtora roku, połączy kilkaset obiektów w ponad stu miastach na terenie Polski. Umowa z Alcatelem została zawarta na kwotę 30,5 mln euro (ok. 123,8 mln zł).

Z kolei kwota kontraktu, który TP SA zawarła z Lucent Technologies wynosi 17,7 mln euro (ok. 71,9 mln zł). Umowa dotyczy budowy wysokoprzepustowej szkieletowej sieci optycznej łączącej ponad 20 miast w Polsce.

Wspomniana sieć oparta na technologii DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) Lucent Technologies, uelastyczni międzymiastowy ruch komutacyjny.

Zgodnie z warunkami kontraktu, Lucent dostarczy TP SA 80-kanałowe systemy WaveStar OLS 400G, zapewniające przepustowość do 400 gigabitów na sekundę (Gb/s).

Alcatel Polska

tel. (22) 515 55 00

fax:(22) 515 55 10

www.alcatel.pl

Lucent Technologies Poland

Tel. (22) 692 36 95

Fax. (22) 692 39 05

www.lucent.com.pl


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200