TP SA: paszportyzacja w toku

ComputerLand rozpoczyna wdrożenie w TP SA drugiego etapu komputerowego systemu paszportyzacji: Programu konsolidacji paszportyzacji.

ComputerLand wdroży we wszystkich regionach TP SA system paszportyzacji oparty na oprogramowaniu PasTel, SUSA Arctus-CL, CLient i Centrala. Umowa obejmuje również wprowadzenie do systemu bazy danych o zasobach sieci logicznej TP SA, a także import istniejących już danych zgromadzonych w wykorzystywanych do tej pory różnych systemach ewidencyjnych.

Kontrakt o wartości 15,2 mln zł zostanie zrealizowany do końca I kw. 2003 r.

Zobacz również:


TOP 200