TP SA: odwołanie od decyzji UOKiK

Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego wniosek o zweryfikowanie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekającej, iż Telekomunikacja Polska SA jest operatorem dominującym na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Telekomunikacja Polska SA zdecydowała się odwołać od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), stwierdzającej, że spółka zajmuje dominującą pozycję operatorską w Polsce. TP SA nie zgadzając się z tą decyzją złożyła zażalenie w Sądzie Antymonopolowym.

Ostateczna prawomocna decyzja w sprawie podmiotu dominującego na polskim rynku telekomunikacyjnym może przeciągnąć się o kilka miesięcy. Do tego czasu Telekomunikacja Polska S.A. nie musi wywiązywać się z uregulowań prawnych nakładanych przez ustawę na opertora dominującego.

Zobacz również:


TOP 200