TOP200 - errata

Informujemy prenumeratorów naszego tygodnika, którzy wraz z poprzednim numerem otrzymali raport Computerworld TOP 200 - Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny 2002, że w tabeli "Pozostałe firmy informatyczne działające w Polsce w 2002 roku" (str. 33-40) w wyniku błędu technicznego zostały zamienione miejscami nagłówki kolumn "Sprzedaż usług informatycznych" i "Sprzedaż sprzętu IT".

Tabelę we właściwej postaci drukujemy w środku tego numeru.

Za błąd przepraszamy Czytelników i zainteresowane firmy.

TOP200 - errata

Pozostałe firmy informatyczne działające w Polsce w 2002 roku (w porządku alfabetycznym)

TOP200 - errata

Pozostałe firmy informatyczne działające w Polsce w 2002 roku (cd.)


TOP 200