TNS/OBOP: Polacy boją się Internetu?

Polacy, podobnie jak przedstawiciele innych nacji, nie mają specjalnego zaufania do przekazywania swoich danych osobistych i finansowych przez Internet.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, tylko ok. 5 % Polaków korzystało ze stron www instytucji i urzędów państwowych. Według raportu Taylor Nelson Sofres, w 27 krajach objętych badaniem z takich stron korzysta średnio 26% społeczeństwa.

Na podstawie zrealizowanego w Polsce przez TNS OBOP badania wiadomo, że 3% naszych rodaków korzystało z rządowych stron internetowych w celu znalezienia konkretnych informacji, zaś 2% - by dotrzeć do formularzy, które można wydrukować. Żadna z osób odwiedzających te strony nie liczyła natomiast, że tą drogą załatwił jakąś sprawę. 1% respondentów poprzez Internet przekazywało jakieś informacje (np. dane osobowe czy dane o gospodarstwie domowym).

Zobacz również:

  • Nie tylko PC - globalny spadek w sprzedaży laptopów
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

Polacy w ogóle nie wykorzystują Internetu do płacenia podatków czy mandatów (lub jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych wobec instytucji publicznych). W pozostałych krajach średnio 6% dorosłych osób właśnie w ten sposób reguluje swoje należności (co wymaga podawania numeru karty kredytowej lub konta bankowego).

Wyniki badania potwierdzają bardzo niski stopień zaufania do przekazywania przez Internet jakichkolwiek informacji osobistych. Aż 60% badanych Polaków uważa, że nie jest to wystarczająco bezpieczna forma informowania np. o numerze karty kredytowej. Przeciwnego zdania jest jedynie 9%. Nie jesteśmy jednak dziwolągami - także w innych krajach, gdzie dostęp do Sieci i wykorzystanie jej jest daleko powszechniejsze, odsetek osób, które nie mają zaufania do tej formy przekazywania informacji również jest wysoki i wynosi około 64%.

"Dużo jest do zrobienia, jeżeli chcemy, żeby idea powszechnego komunikowanie się (i załatwiania konkretnych spraw) społeczeństwa z instytucjami rządowymi przez Internet stała się w przyszłości rzeczywistością" - powiedziała komentując te wyniki Urszula Krassowska, dyrektor działu badań społeczno-politycznych TNS OBOP.

W polskiej edycji badań próbę stanowiło 990 osób powyżej 15 roku życia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200