THESEUS: europejska konkurencja dla Google

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o dofinansowanie programu badawczego THESEUS przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Technologii.

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o dofinansowanie programu badawczego THESEUS przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Technologii.

120 mln euro

przeznaczy Unia Europejska na PROJEKT THESEUS.

Koordynatorem prac została firma empolis. Projekt THESEUS ma na celu stworzenie nowych rozwiązań związanych z wyszukiwaniem informacji oraz usług informacyjno-komunikacyjnych, pozwalających m.in. na stworzenie ogólnodostępnej bazy informacji dotyczących historii i kultury poszczególnych państw Unii Europejskiej. Badania mają koncentrować się wokół technologii semantycznych, umożliwiających przetwarzanie i prezentowanie informacji w zależności od kontekstu. Podstawowym założeniem idei sieci semantycznej jest, aby wszystkim podstawowym danym, np. plikom, towarzyszyłyby dodatkowe, opisujące je informacje - metadane. Zdaniem ekspertów sieci semantyczne będą stanowiły podstawy przyszłego rozwoju Internetu.


TOP 200