TETA ma fundusze naniemiecką inwestycję

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Teta zamierza pozyskać z rynku ponad 50 mln zł, dzięki którym sfinansuje akwizycje w kraju i za granicą.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Teta zamierza pozyskać z rynku ponad 50 mln zł, dzięki którym sfinansuje akwizycje w kraju i za granicą.

"Około 15,5 mln zł ze środków pozyskanych z emisji wydamy na spłatę 50% zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w VT-Soft. Naszą intencją jest także sfinansowanie inwestycji w oraz zakup pakietu kontrolnego zagranicznego producenta ERP" - przypomina Jerzy Krawczyk, prezes Tety. Firma planowała inwestycję na rynku niemieckim. Wrocławska spółka wyemituje do 4 mln akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Prospekt emisyjny zawiera także oficjalną prognozę dla Grupy Teta. W 2008 r. zamierza ona wypracować 15 mln zł zysku przy przychodach na poziomie 100 mln zł. W 2007 r. było to odpowiednio 9,4 mln zł i 63,4 mln zł.


TOP 200