TETA kupiła 35% udziałów w firmie InsERT

Umowa inwestycyjna została podpisana z dotychczasowymi największymi akcjonariuszami InsERT - Bożeną i Jarosławem Szawlis. Zgodnie z nią TETA dokona inwestycji kapitałowej w InsERT, której ostatecznym efektem będzie zaangażowanie kapitałowe na poziomie 35%. Zakończenie transakcji przewidywane jest najpóźniej do 30 czerwca 2008 r.

Dzięki inwestycji w InsERT Teta chce wzmocnić i ugruntować pozycję na rynku oprogramowania biznesowego dla małych i średnich przedsiębiorstw Transakcja będzie przebiegała w kilku etapach i wiąże się m.in. z przekształceniem InsERT w spółkę akcyjną.

Inwestycja pochłonie ok. 19 mln zł. Źródłem finansowania będą środki własne oraz wpływy z nowej emisji akcji (50%).


TOP 200