T E L X O N Y W M P W i K u

Wykorzystanie przez francuskich inkasentów pracujących w tamtejszych wodociągach komputerów firmy Telxon typu hand- held, czyli mieszczących się w dłoni, stało się powodem próby ich wdrożenia w warszawskich wodociągach. Podjęła się tego warszawska firma "KOM-PAKT".

Wykorzystanie przez francuskich inkasentów pracujących w tamtejszych wodociągach komputerów firmy Telxon typu hand- held, czyli mieszczących się w dłoni, stało się powodem próby ich wdrożenia w warszawskich wodociągach. Podjęła się tego warszawska firma "KOM-PAKT".

Komputery podręczne (hand-held computers) zdobywają ostatnio coraz wiekszą popularność w świecie. Nie należy ich mylić z notesami elektronicznymi czy kalkulatorami. Mają możliwość dołączania czytników kart magnetycznych i kodu kreskowego oraz przenośnych drukarek. Są powszechnie używane przez pracowników supermarketów w USA, inkasentów, sprzedawców i handlowców. Inne dziedziny ich zastosowań to: obliczenia geodezyjne, akwizycja, spedycja morska i lotnicza. Niektóre z nich są dostosowane do pracy w ciężkich warunkach. Na przykład komputer IBS RADIX FW60 może pracować w otoczeniu o temperaturze od - 40 C do + 40, zaś przechowywać w temperaturze od - 40 C do + 70. Z kolei DATAC DC jest wodo- i pyło-szczelny, odporny na upadki z wysokości 2 m na podłoże betonowe. Oczywiście każdy z komputerów podręcznych może komunikoować się z komputerem typu PC. W tym celu wykorzystuje się złącza RS, linie telefoniczną, modem, transmisje radiową. Najbardziej znane firmy produkujące komputery podręczne to: Psion, Telxon, DATAC. Psion i DATAC.

W warszawskich wodociągach komputer hand-held posłużą przede wszystkim do usprawniania odczytów i wprowadzania danych do systemu komputerowego. MPWiK zakupił ok. 20 komputerów typu hand-held TELXON PTC-710. Zostały one odpowiednio oprogramowane. Inkasenci wychodząc w trasę dostają telxony z załadowaną listą wodomierzy do odczytania. Po powrocie wprowadzenie dokonanych odczytów z telxona do komputera centralnego jest już natychmiastowe. W MPWiKu do komunikacji między komputerem a telxonami jest wykorzystywane złącze typu RS. Jeśli chodzi o telxony jest także możliwa transmisja danych przy użyciu linii telefonicznej czy modemu. Następnym krokiem w warszawskim MPWiK-u do pełnego wykorzystania telxonów będzie zakup do nich drukarek. Pozwoli to na wystawianie przez inkasentów rachunków na poczekaniu, przy użyciu podręcznego komputera, bezpośrednio po dokonaniu odczytu wodomierza. Kwestią czasu jest wprowadzenie przystawek do wodomierzy umożliwiających odczyt automatyczny. Nie istniała by wtedy możliwość pomyłki. Odczyt polegałby tylko na chwilowym podłączeniu telxona do przystawki. Podobne systemy stosuje się już w wielu krajach. Komputery TELXON PTC-710 są przystosowane do pracy w niskich temperaturach, odporne na wstrząsy, mają wbudowany zegar, ostrzegają w wypadku nadmiernego rozładowania bateryjek. Wewnętrzne podtrzymywanie chroni ich pamięć przez 800 godz. od momentu odłączenia bateryjek. Przy dłuższym braku aktywności komputer wyłącza się samoczynnie. Do wdrożenia telxonów przygotowuje się też szczeciński MPWiK.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200