Szyfry w depozycie

Zapadł pierwszy wyrok amerykańskiego sądu, zezwalający na eksport systemów szyfrowania.

Zapadł pierwszy wyrok amerykańskiego sądu, zezwalający na eksport systemów szyfrowania.

Regulacje administracji Billa Clintona, zmierzające do ograniczenia eksportu oprogramowania do szyfrowania, decyzją sądu federalnego, zostały uznane za niezgodne z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Zdaniem sądu, język programowania może być traktowany jako "tradycyjny język ludzki", a program jako "wypowiedź" i w konsekwencji chroniony jest konstytucyjną gwarancją wolności słowa. Tym samym sąd zezwolił Danielowi Bersteinowi, profesorowi matematyki z Uniwersytetu Illinois, na eksport opracowanego przez siebie oprogramowania szyfrującego.

Daniel Berstein złożył pozew przeciw władzom USA, które żądały, aby zarejestrował się jako firma handlująca bronią, co wymagałoby uzyskania zgody władz federalnych. Niestety, sąd nie ustalił dokładnie jaka część programu jest chroniona prawem wolności słowa, czy jest to kod wynikowy czy kod źródłowy. Dlatego też niektóre programy zawierające kod wynikowy, takie jak Netscape Navigator, mogą nie podlegać wydanemu wyrokowi.

Zgodnie z obowiązującym prawem, amerykańskie firmy programistyczne mogą eksportować oprogramowanie szyfrujące o długości klucza do 56 bitów, o ile zgodzą się wbudować we własne rozwiązania specjalny "klucz depozytowy" (key escrow). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, władze będą miały dostęp do zaszyfrowanych danych za pomocą zdeponowanego klucza. Według niektórych źródeł, wiele firm spoza USA oferuje już klucze 128-bitowe. Przedstawiciele amerykańskich firm i organizacji twierdzą, że rządowe restrykcje utrudniają tylko efektywną konkurencję z zagranicznymi producentami oprogramowania. Tymczasem przedstawiciele FBI i Narodowej Agencji ds. Bezpieczeństwa argumentują, że jeśli silne narzędzia do szyfrowania wpadną w ręce kryminalistów i terrorystów, to mogą być wykorzystane w celach zagrażających narodowemu bezpieczeństwu.

W połowie grudnia br. przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zaproponowali obradującym w Paryżu członkom Organizacji ds. Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) z 30 krajów wykorzystanie w ustalanych regulacjach prawnych dotyczących eksportu systemów szyfrowania rozwiązania typu key escrow. Część z największych krajów europejskich zdecydowanie poparła propozycję USA.


TOP 200