Szybsze kontrole podatkowe

"Dzień dobry, kontrola skarbowa. Proszę nam wypalić płytkę...". Czy tak wkrótce może wyglądać kontrolowanie przedsiębiorstw? Od jutra będą obowiązaywać nowe przepisy ordynacji podatkowej, które zobowiązują podatników prowadzących rachunkowość elektroniczną do udostępniania danych podatkowych w formacie cyfrowym.

Zmiany związane są z wejściem w życie "Przepisów wprowadzających w życie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej" z 2 lipca br. Ustawa zakłada, że kontrolerzy skarbowi będą mogli zażądać udostępnienia danych w postaci elektronicznej. Takie rozwiązanie może przyczynić się do znacznej oszczędności czasu, zarówno po stronie przedsiębiorstw jaki i pracowników organów skarbowych. Jest już stosowane w wielu krajach europejskich. Kontrolerzy będą mogli skrócić czas bezpośrednich wizyt w firmach.

"Na potrzeby klientów wykorzystujących nasze aplikacji finansowe, opracowaliśmy już odpowiednie zestawy narzędzi, które umożliwią eksport danych. Narzędzia te są oparte na podobnych programach opracowanych przez SAP w Wielkiej Brytanii" - mówi Agnieszka Pasławska, menedżer rozwiązań finansowych SAP Polska.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • W porównaniu z europejskim polski przemysł nie lubi nowoczesnych technologii

Ministerstwo Finansów nie przedstawiło żadnych wymogów technicznych ani nie określiło szczegółowo jakich podatników dotyczyć będzie nowy wymóg. Ustawa w nowym brzmieniu mówi jedynie tym że kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:..."żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej."

Należy się spodziewać, że urzędnicy będą pozyskiwać dane w postaci cyfrowej w przypadku kontroli w większych przedsiębiorstwach, do obsługi których MF powołało niedawno specjalne urzędy skarbowe dla tzw. dużych podatników. Właśnie na te potrzeby organy skarbowe wyposażane są w komputery przenośne, dzięki którym kontrolerzy będą mogli zaimportować dane bezpośrednio podczas wizyty w danym przedsiębiorstwie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200