Szybkość wymarzona

Fundamentem budowy Internetu optycznego będą łącza światłowodowe, umożliwiające zwielokrotnienie przesyłanych fal optycznych.

Fundamentem budowy Internetu optycznego będą łącza światłowodowe, umożliwiające zwielokrotnienie przesyłanych fal optycznych.

Internet nie jest jednolitą siecią, lecz globalną infrastrukturą powstałą przez połączenie wielu małych sieci. Do ich budowy stosowano różne technologie z jednym wspólnym mianownikiem - wykorzystaniem protokołu IP. Internet optyczny pod tym względem nie będzie stanowił przełomu. Radykalną zmianę mają jednak przynieść parametry tej sieci, której przepustowość będzie liczona w gigabajtach na sekundę, osiągnięta dzięki zastosowaniu, jako głównego medium transportu danych, łączy światłowodowych. W Internecie optycznym większość użytkowników będzie z niej korzystać bezpośrednio przez połączenie światłowodowe. Wydajność Internetu optycznego ma przekraczać 100-1000 razy możliwości obecnie wykorzystywanej sieci.

Nowe technologie

Uzyskanie takich parametrów będzie możliwe dzięki zastosowaniu dwóch nowych rozwiązań technologicznych, które doprowadzą do istotnych zmian potencjalnych możliwości obecnie funkcjonujących sieci teleinformatycznych. Jest to przede wszystkim możliwość zwielokrotniania fali optycznej w sieciach światłowodowych - Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDW). Dzięki tej technice po tej samej infrastrukturze łączy będzie można transmitować znacznie więcej danych niż obecnie. Transmisja będzie się odbywać równolegle, bo w tym samym czasie będą przesyłane sygnały optyczne o różnej częstotliwości fali. Pozwoli to na przesyłanie danych z szybkością do 400 Gb/s.

Drugim ważnym rozwiązaniem są routery nowej generacji, tzw. routery terabajtowe, pracujące ze znacznie większą wydajnością niż stosowane urządzenia sieciowe. Z nimi będą współpracować wielousługowe koncentratory dostępowe, obsługujące przesyłanie gigabajtowych strumieni danych z wielu źródeł jednocześnie.

Oprócz możliwości uzyskania nieporównanie większej wydajności, w Internecie optycznym będzie możliwe dostarczanie usług o określonym poziomie (klasach) jakości, zdefiniowanej poprzez zestaw gwarantowanych parametrów. Jakość będzie także podstawowym parametrem potrzebnym do dokonywania rozliczeń z operatorem za wykorzystane usługi. Do zapewnienia zróżnicowania jakości potrzebne będzie zbudowanie całej sieci na bazie sprzętowych rozwiązań obsługujących różne poziomy jakości usług (Class of Service w przypadku przełączanego Ethernetu i Quality of Service w sieciach ATM).

Prototypowe rozwiązania

Na świecie funkcjonują już pierwsze pilotażowe rozwiązania Internetu optycznego. Są to przede wszystkim sieci działające w USA: Abilene (zbudowana przy użyciu technologii Packet Over Sonet i routerów gigabitowych o przepustowości 2,4 Gb/s) oraz vBNS (rozwiązania ATM 2,4 Gb/s). W Kanadzie działa sieć optyczna CA*net3, oferująca wielokanałową transmisję dla gigabitowego Ethernetu i ATM (z wykorzystaniem kanałów DWDM). W Niemczech rozpoczęto prace nad wdrożeniem gigabitowych połączeń światłowodowych w sieci DFN. W najbliższych latach planowane jest uruchamianie podobnych sieci w kolejnych krajach (np. Gigaport w Holandii).

Wszystkie te sieci zbudowano w podobnym celu: realizacji badań nad nowymi technologiami, aplikacjami i zastosowaniami. Nie oznacza to jednak, że ich jedynymi odbiorcami są placówki naukowe. Myślą o nich także komercyjni operatorzy Internetu (np. w przypadku europejskiej sieci Hermes). Docelowo wszystkie te sieci mają być ze sobą połączone. Punkty dostępu obecnego Internetu do Internetu optycznego powinny przejmować zarówno czysty ruch IP, jak i transmisje ATM (z szybkością od 155 Mb/s do 10 Gb/s).

Sprawą przyszłości pozostaje sieć całkowicie optyczna, gdzie na drodze od nadawcy do odbiorcy sygnał optyczny nie jest przekształcany na postać elektryczną. Oznacza to, że trzeba by dysponować urządzeniami sieciowymi, które zamiast sygnałów elektrycznych obsługują wyłącznie sygnały optyczne. Takie urządzenia są nadal przedmiotem badań laboratoryjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200