Szybkie instalacje, łatwe zarządzanie

Dzięki technologii Citrix MetaFrame XPe Presentation Server pracownicy pionu IT Kredyt Banku zamiast instalować codziennie setki aktualizacji, mogą zająć się planowaniem i rozwojem systemów i infrastruktury teleinformatycznej. Po wdrożeniu technologii Citrix ułatwieniu uległ także proces zarządzania zasobami.

Dzięki technologii Citrix MetaFrame XPe Presentation Server pracownicy pionu IT Kredyt Banku zamiast instalować codziennie setki aktualizacji, mogą zająć się planowaniem i rozwojem systemów i infrastruktury teleinformatycznej. Po wdrożeniu technologii Citrix ułatwieniu uległ także proces zarządzania zasobami.

Bardzo szybki rozwój systemu bankowego w Polsce, duża konkurencja i częste zmiany w przepisach finansowych spowodowały, że przed pracownikami IT stoi nie lada zadanie: szybkie reagowanie na wszelkie zmiany występujące w ich organizacjach oraz błyskawiczne wprowadzanie poprawek i uaktualnień do systemów i aplikacji bankowych, często na kilku tysiącach komputerów jednocześnie. Przed podobnym problemem stanął także Kredyt Bank, który obecnie posiada w Polsce 355 oddziałów i zatrudnia 6000 osób.

Z pomocą przyszła technologia Citrix, z którą Bank miał już do czynienia pod koniec lat 90., ale jej prawdziwy rozwój nastąpił wraz z wdrożeniem systemu MetaFrame XPe Presentation Server w 2002 r.

Jednym z problemów, z którym borykał się Kredyt Bank, podobnie jak wiele innych organizacji, był brak możliwości szybkiej i bezpiecznej dystrybucji aplikacji i ich aktualizacji. Zbyt wiele czasu informatykom zabierało też udostępnianie nowych zasobów. Wzrosnąć musiała szybkość reagowania na zmiany w organizacji, które pociągały za sobą modyfikacje systemów i aplikacji. Często też pojawiają się nowe oferty produktowe. Zmiany były tak częste, że ich odzwierciedlenie i zaimplementowanie do systemów i aplikacji w tradycyjny sposób nie byłoby możliwe - zanim IT zdążyłoby zaimplementować jedną zmianę, ukazywałaby się już kolejna. Pion IT nie jest też w stanie przewidzieć, kiedy aktualizacje będą przeprowadzane, gdyż przy tak dynamicznych zmianach i dużej konkurencji na rynku decyzje często podejmowane są przez stronę biznesową z godziny na godzinę.

Architektura systemu

Architektura systemu

Dziś wszystkie te procesy odbywają się centralnie. Udostępnianie kilku tysiącom komputerów instalacji, które mogą być przeprowadzone przez jednego człowieka, trwa parę minut lub godzin w zależności od rodzaju publikowanej aplikacji, a nie jak poprzednio kilka, czy kilkanaście dni, angażując jednocześnie dziesiątki informatyków. Bez problemu, w bardzo szybki sposób można dołączać do systemu nowych użytkowników, a zarządzanie ponad 200 aplikacjami, które udostępniane są obecnie przez Citrix MetaFrame XPe Presentation Server jest bardzo ułatwione. Dzięki dostępnej funkcji tworzenia cienia sesji rozwiązanie to uprościło też znacznie pracę działu pomocy technicznej, którą administratorzy świadczą obecnie w sposób zdalny. Przedstawiciele Kredyt Banku twierdzą, że oszacowanie stopy zwrotu z poniesionej inwestycji może być trudne, jednak patrząc tylko w kontekście ograniczenia pracochłonności pewnych procesów, zwrot ten dokonał się już dawno.

Wdrażając nowy system Kredyt Bank skorzystał z pomocy firmy S.A. z Warszawy - Platynowego Partnera firmy Citrix Systems. Początkowo bank zainstalował system MetaFrame Presentation Server 1.8, który został uaktualniony do wersji Citrix MetaFrame XPe Presentation Server dla Windows. Obecnie ponad 140 serwerów obsługujących platformę jest umieszczonych w 2 lokalizacjach w Warszawie (w centrum podstawowym i zapasowym). Farmy serwerów podzielone są w dedykowane grupy.

Lokalne biura połączone są siecią o przepustowości od 256 kb/s do 2 Mb/s. W systemie jednorazowo pracuje 4500 użytkowników, zaś założonych kont z dostępem do aplikacji Citrix jest 8500. Całą tą złożoną infrastrukturą zarządza tylko kilku specjalistów od systemu Citrix.

Obecnie Kredyt Bank przechodzi szereg zmian organizacyjnych, po zakończeniu których konieczne będzie wdrożenie projektu standaryzacji usług IT.

Dla każdej funkcji czy stanowiska przypisane będą konkretne aplikacje zasobów infrastrukturalnych. Dzięki temu w chwili zatrudnienia osobom na określonych stanowiskach system Citrix automatycznie będzie dedykował uprzednio zdefiniowane aplikacje. Do scentralizowanego modelu dystrybucji dołączone też zostaną aplikacje Microsoft Office.


TOP 200