Szybki wzrost przychodów z AI

IDC prognozuje, że przychody z oprogramowania sztucznej inteligencji osiągną globalnie w 2027 r. 279 mld USD.

Fot. Google DeepMind

Najnowsza prognoza International Data Corporation (IDC) pokazuje, że światowy rynek oprogramowania sztucznej inteligencji (AI) wzrośnie z 64 mld USD w 2022 r. do prawie 251 mld USD w 2027 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 31,4%. Prognoza dla oprogramowania skoncentrowanego na AI* obejmuje platformy sztucznej inteligencji, aplikacje AI, oprogramowanie infrastruktury systemowej AI (SIS) oraz oprogramowanie do tworzenia i wdrażania aplikacji AI (AD&D) (z wyłączeniem platform AI). Nie obejmuje jednak platform i aplikacji generujących sztuczną inteligencję, które według niedawnych prognoz IDC wygenerują przychody w wysokości 28,3 mld USD w 2027 roku.

Niedawne badanie IDC wykazało, że około jedna trzecia respondentów uważa, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy organizacje będą wolały kupować oprogramowanie AI od dostawcy lub korzystać z wewnętrznego wsparcia wraz z oprogramowaniem AI dostarczanym przez dostawcę dla określonych przypadków użycia lub obszarów zastosowań. Wskazuje to na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania AI i podkreśla potrzebę niestandardowych podejść opartych na indywidualnych wymaganiach biznesowych.

Zobacz również:

  • Poprawa na rynku smartfonów
  • Największe problemy sztucznej inteligencji od OpenAI

"Dynamika inwestycji w technologie sztucznej inteligencji i automatyzacji pozostaje niezachwiana, pomimo niepewności gospodarczej i zmieniającej się dynamiki rynku. Firmy zdają sobie sprawę, że wykorzystanie najnowocześniejszych technologii jest nie tylko strategiczną koniecznością, ale także kluczowym czynnikiem w osiąganiu długoterminowego sukcesu. Pomimo potencjalnych wyzwań i zagrożeń, organizacje są przekonane, że przyjęcie sztucznej inteligencji będzie nadal miało kluczowe znaczenie dla przyszłych operacji biznesowych i utrzymania przewagi nad konkurencją" - powiedział Raghunandhan Kuppuswamy, kierownik ds. badań nad sztuczną inteligencją i automatyzacją w IDC.

Aplikacje AI to obecnie największa kategoria oprogramowania AI, odpowiadająca za około jednej trzeciej całkowitych przychodów rynku w 2023 roku. Kategoria ta obejmuje aplikacje do współpracy, obiegu i zarządzania treścią, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERM), zarządzania łańcuchem dostaw, produkcji i operacji, inżynierii i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Wzrost przychodów w kategorii aplikacji AI będzie podążał za całym rynkiem z pięcioletnim CAGR na poziomie 21,1%.

Drugą co do wielkości kategorią pod względem przychodów w 2023 r. są platformy sztucznej inteligencji. Z drugim najszybszym tempem wzrostu w okresie prognozy 2023-2027 (35,8% CAGR), platformy AI będą największą kategorią przychodów przez większą część prognozy. Platformy AI ułatwiają rozwój modeli i aplikacji sztucznej inteligencji, takich jak inteligentni asystenci, którzy mogą naśladować ludzkie zdolności poznawcze.

Dwie najmniejsze kategorie - oprogramowanie AI Systems Infrastructure Software (AI SIS) oraz oprogramowanie AI Application Development and Deployment (AI AD&D) - będą rosły szybciej niż cały rynek z pięcioletnimi CAGR wynoszącymi odpowiednio 32,6% i 38,7%. Kategoria AI SIS czerpie korzyści z integracji z istniejącymi systemami oprogramowania, umożliwiając organizacjom uzyskiwanie cennych informacji z ogromnych ilości danych w celu podejmowania świadomych decyzji i optymalizacji operacji. Kategoria ta obejmuje analitykę, oprogramowanie do analityki biznesowej, zarządzanie danymi, integrację, orkiestrację, tworzenie aplikacji, jakość oprogramowania, oprogramowanie cyklu życia i platformy aplikacji. Kategoria AI AD&D obejmuje analitykę i oprogramowanie business intelligence, zarządzanie danymi, integrację i orkiestrację, rozwój aplikacji, jakość oprogramowania i oprogramowanie cyklu życia oraz platformy aplikacji.

"Krajobraz sztucznej inteligencji szybko się zmienia. Konwergencja tradycyjnej sztucznej inteligencji z generatywną sztuczną inteligencją doprowadzi do powstania najnowocześniejszych rozwiązań, które łączą skuteczność podejmowania decyzji z kreatywną pomysłowością" - powiedziała Ritu Jyoti, wiceprezes grupy Worldwide Artificial Intelligence and Automation ds. badań rynku i usług doradczych w IDC. "Ponieważ firmy nadal inwestują w sztuczną inteligencję, powinny być przygotowane na wyzwania i priorytetowe traktowanie kwestii etycznych, aby zmaksymalizować długoterminowy zwrot z inwestycji".

* IDC definiuje oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) jako oprogramowanie skoncentrowane na AI. Aplikacje AI-centric muszą mieć komponent AI, który jest kluczowy dla aplikacji - bez tego komponentu AI aplikacja nie będzie działać. IDC rozpoznaje również drugi rodzaj oprogramowania AI - oprogramowanie niecentryczne AI. W aplikacjach niecentrycznych komponent AI nie jest kluczowy ani fundamentalny dla aplikacji. Innymi słowy, aplikacja będzie działać bez włączenia komponentu AI. Umożliwia to włączenie aplikacji, które są wzbogacone o możliwości AI, ale nie są wykorzystywane wyłącznie do funkcji AI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200