Szybki dostęp do danych

Macierz dyskowa umożliwiająca transmisję danych z szybkością 200 MB/s.

Macierz dyskowa umożliwiająca transmisję danych z szybkością 200 MB/s.

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z implementacją architektury klastrowej w firmie jest wybranie odpowiedniego medium łączącego serwery, jak też odpowiedniego systemu przechowywania danych. Drugi z tych problemów może być rozwiązany na kilka sposobów w zależności od tego, jaki model funkcjonowania systemu klastrowego będzie wybrany. Jeśli klaster realizować ma np. usługi bazodanowe, to naturalnym wyborem jest jedna, wspólna składnica danych, z której korzystają wszystkie serwery pracujące w klastrze. Wtedy jednak konieczne jest zapewnienie takiego połączenia serwerów z pamięcią dyskową, by łączące je medium nie powodowało żadnych opóźnień. Rozwiązaniem może być zestaw Fibre Channel RAID firmy Raidtec. bazujący na łączach światłowodowych. Jest to pierwszy tego typu produkt w całości dostarczany przez jednego producenta.

Fibre Channel RAID to pierwszy światłowodowy system przechowywania danych, umożliwiający przesyłanie ich z prędkością 200 MB/s na dyski, których sumaryczna objętość wynosić może 1 TB. Produkt składa się z szafki kontrolnej Raidtec FibreArray, gdzie instalowane są dyski, kontrolera Raidtec FibreRAID i 112 sztuk 9 GB dysków twardych zgodnych z technologią Fibre Channel.

Podsystemy FibreArray

Najważniejszym komponentem systemu jest FibreArray - szafka, w której instalowane są dyski twarde. FibreArray zbudowany jest z 7 półek na napędy dyskowe, 3 zasilaczy i wentylatorów - z możliwością wymiany każdego z nich podczas pracy urządzenia (Hot Replacemen). Użytkownik może połączyć ze sobą maksymalnie 16 modułów FibreArray, co łącznie daje 112 napędów. Są one kontrolowane za pośrednictwem 1 kontrolera FibreRAID-PCI, zapewniając zabezpieczenie danych rzędu 1 TB. Każdy FibreArray zbudowany jest w oparciu o system EAM (Environment Array Manager). Steruje on pracą urządzenia, zapewniając stały, pełny monitoring, zarządzając i przetwarzając funkcje alarmowe dla każdego napędu. Kontroluje także zasilanie, wentylację i temperaturę. Do zarządzania pracą urządzenia służy oprogramowanie RAIDmanLITE, które klient otrzymuje bez dopłaty. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej bezawaryjności FibreArray wykorzystuje specjalny moduł PBM (Port Bypass Module). Dzięki niemu możliwa jest wymiana dysków bez przerywania pracy urządzenia (moduł zapewnia integralność pętli przesyłu danych w przypadku wystąpienia usterki). Jeśli użytkownik wymaga bardzo wysokiej bezawaryjności urządzenia, może zainstalować 2 moduły PBM. W razie awarii jednego z nich, drugi przejmie jego obowiązki.

Obudowę FibreArray zaprojektowano w taki sposób, by można było ją instalować w szafkach typu Tower lub Rack. W standardowej szafce RackMount o szerokości 19" i wysokości 72" można zainstalować 8 urządzeń FibreArray.

Kontroler FibreRAID-PCI

Transmisję danych z komputera oraz kontrolę nad zasobami dyskowymi FibreArray sprawuje kontroler FibreRAID PCI. Do transmisji danych wykorzystuje on technologię światłowodową i w połączeniu z FibreArray zapewnia ciągłość macierzy (w stopniu pojedynczym lub podwójnym). Urządzenie dostarczane jest w postaci karty zgodnej ze standardem PCI, wkładanej do złącza PCI w serwerze. Technologia PCI nie umożliwia jednak transmisji większych niż 100 MB/s, dlatego też firma Raidtec proponuje jednoczesne łączenie komputera z macierzą FibreArray za pośrednictwem dwóch identycznych kart kontrolerów FibreRAID PCI. Umożliwi to transmisję na poziomie 200 MB/s , a także podniesie poziom bezpieczeństwa całego systemu (poprzez redundantność kontrolerów). FibreRAID-PCI umożliwi obsługę wielu równoległych macierzy, które mogą pracować w poziomach RAID: 0, 1, 0+1, 3 lub 5. Użytkownik ma możliwość elastycznego konfigurowania całego systemu. Każdy zbiór dysków (macierzy dyskowych) może być podzielony dodatkowo na podzbiory, składające się pod względem liczbowym z różnych dysków, z których każdy może pracować na innym poziomie RAID (tworzone są niezależne macierze logiczne). System wymiany na gorąco i zapasowy "gorący" dysk pozwalają na automatyczną samoczynną rekonstrukcję uszkodzonego dysku. Kontroler FibreRAID może być wyposażony we własną pamięć RAM, która służy jako bufor dla przesyłanych danych. Objętość tej pamięci zawiera się w przedziale 8-128 MB. Może być ona zabezpieczona poprzez wymienną baterię, która podtrzymuje jej zawartość, gdy awarii ulegnie kontroler. Dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu zarządzania pamięcią podręczną tego typu, urządzenie zapewnia przepływ do 266 MB danych w sekundę. Do nadzoru pracy kontrolera wykorzystywane jest to oprogramowanie, które kontroluje pracę FibreArray - RAIDmanLITE. Producent dostarcza sterowniki dla systemów operacyjnych Novell 3.x i 4.x, Windows 3.1x i 95, Windows NT, MAC O/S i SCO UNIX.

Cena i dostępność

Łączny koszt zakupu, dla końcowego użytkownika, FibreArray i kontrolera FibreRAID-PCI kształtuje się na poziomie ok. 10 tys. USD. Typowa konfiguracja pojedynczego urządzenia FibreArray i FibreRAID-PCI pozwala zabezpieczyć do 63 GB danych. Przy konfiguracji siedmiu 9 GB dysków Fibre Channel można uzyskać pojemność 63 GB za cenę 32 tys. USD.

Raidtec proponuje Fibre Channel RAID jako rozwiązanie dla klastrów, serwerów aplikacji multimedialnych, jak również dla serwerów pracujących w dużych węzłach internetowych. Do dziś "wąskim gardłem" blokującym szybką wymianę danych była mała przepustowość kanałów wejścia/wyjścia. Problem ten rozwiązuje produkt firmy Raidtec.

<hr size=1 noshade>Autoryzowanym dystrybutorem produktów Raidtec w Polsce jest System 3000

ul. Lublańska 34

31-476 Kraków

tel. (+12) 13 77 22.


TOP 200