Szybka odprawa na granicy

Dzięki zintegrowanemu dostępowi do informacji na wszystkich przejściach granicznych Straż Graniczna usprawniła i przyspieszyła odprawę podróżnych.

FINALISTA KONKURSU: Sektor publiczny

15 sekund

trwa sprawdzenie danych podróżnego w systemie "Odprawa".

Do punktu odprawy na przejściu granicznym w Kukurykach podjeżdża TIR. Kierowca podaje pełniącemu służbę funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokumenty - paszport, wizę, dowód rejestracyjny samochodu. Funkcjonariusz kładzie je na skanerze, który błyskawicznie sczytuje zawarte w nich dane. Odczyt może odbywać się na kilka sposobów. Przede wszystkim wykorzystywane są kody do odczytu maszynowego oraz dostęp do - umieszczanych coraz powszechniej na dokumentach - chipów z zapisanymi informacjami. Istnieje też możliwość weryfikacji danych biometrycznych - zdjęcia właściciela paszportu czy odcisków palców.

Wszystko w jednym

Dane pobrane z dokumentów wysyłane są następnie przez sieć do systemu "Odprawa". W systemie tym przetwarzanych jest wiele różnorodnych informacji związanych z ochroną granic państwa polskiego. Integruje on dane pochodzące z różnych źródeł i baz, a następnie udostępnia je funkcjonariuszom pełniącym służbę na przejściach granicznych lub patrolom działającym w terenie. W systemie "Odprawa" dostępne są informacje o osobach objętych zakazem wjazdu na teren Rzeczypospolitej, poszukiwanych międzynarodowymi lub krajowymi listami gończymi, mających wezwania na policję, zalegających z płatnościami za mandat itp. Są też informacje o skradzionych pojazdach lub poszukiwanych przez policję w związku z podejrzeniem o udział w przestępstwie.

Część danych aktualizowana jest automatycznie poprzez integrację "Odprawy" z innymi systemami, na przykład Systemem Informacyjnym Schengen, Wizowym Systemem Informacyjnym, Systemem Małego Ruchu Granicznego, Krajowym Systemem Informacji Policyjnej czy systemami innych służb. Inne wprowadzane są "ręcznie" na podstawie stosownych dokumentów, m.in. nakazów sądowych czy decyzji administracyjnych.

Sprawdzenie danych kierowcy czy pojazdu w systemie trwa na stanowisku stacjonarnym około 15 sekund. Jest to możliwe dzięki sprawnej transmisji danych, która musi być zapewniona w każdym miejscu działania Straży Granicznej. Jeśli wszystko jest w porządku i funkcjonariusz nie widzi podstaw do przeprowadzenia większej kontroli (na przykład sprawdzenia, czy w szoferce nie ukrywają się inne osoby), TIR może ruszać w dalszą drogę. Cała odprawa zajmuje wtedy około dwóch minut.

gen. bryg. SG Marek Borkowski, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej

"Działania Straży Granicznej wymagają sięgania do wielu różnych źródeł informacji. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej bez posługiwania się narzędziami informatycznymi. Tylko informatyka może zapewnić sprawną obsługę kontroli ruchu granicznego na tak dużą skalę jak obecnie".

W stanowiska do takiej odprawy wyposażone są wszystkie przejścia graniczne na wschodniej i północnej granicy Polski, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, oraz stanowiska odpraw na lotniskach. Dostęp do systemu poprzez urządzenia mobilne posiadają też wszystkie patrole Straży Granicznej, które mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli na terenie całego kraju.

Łatwiejsze planowanie

Codzienną pracę w placówkach Straży Granicznej wspiera System Wspomagania Kierowania. Dzięki niemu komendant może szybciej i sprawniej zaplanować obsadę na poszczególnych służbach i stanowiskach, uwzględniając przy tym wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa. Łatwiej mu też dysponować pozostającymi w jego gestii siłami i środkami. System umożliwia również bezpośrednią wymianę informacji między jednostkami SG. Funkcjonariusze są odciążeni od żmudnego przygotowywania raportów. Papierowy obieg dokumentów został zastąpiony w całości dokumentami elektronicznymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200