Szwedzi w Warszawie

W Warszawie odbyła się trzydniowa międzynarodowa konferencja IFS World.

W Warszawie odbyła się trzydniowa międzynarodowa konferencja IFS World.

Podczas konferencji Bengt Nilsson, do niedawna prezes IFS Poland, a obecnie dyrektor generalny IFS World, podsumował działalność firmy w 2000 r. Podkreślał, że choć sprzedaż ogółem wzrosła o 21%, osiągając wartość ok. 230 mln USD, to sprzedaż licencji zwiększyła się o 57%. Największym rynkiem IFS pozostaje nadal Skandynawia. W najbliższych latach najszybszego wzrostu sprzedaży firma spodziewa się w USA, gdzie w 2000 r. zainwestowała 25 mln USD.

Wyniki dotyczące regionu Europy Środkowej i Wschodniej przedstawił Jacek Kozłowski, prezes IFS CEE. Ze 107 mln zł sprzedaży prawie 100 mln zł przypadło na Polskę. Jak przewiduje Jacek Kozłowski, w 2001 r. obroty na polskim rynku osiągną 170-180 mln zł. W najbliższych latach, jak twierdzi, udział regionu Europy Środkowej i Wschodniej wzrośnie do kilkunastu procent, a udział polskiego rynku w sprzedaży regionu zmaleje z 90 do 70%. Niedawno IFS CEE - poprzez spółki z Moskwy - rozpoczął poszukiwanie klientów na Ukrainie. W tym roku planowane jest także otwarcie biura w Rumunii.

Partnerami silni

IFS ma w Polsce 74 klientów, w tym 11 w branży energetycznej. Firma - oprócz zakładów energetycznych - nie ma jednak innych klientów wśród instytucji użyteczności publicznej. W walce o sektor publiczny zetrze się w tym roku z Oracle Polska i , które również zamierzają walczyć o ten rynek. Firma zdobyła pierwszy kontrakt w sektorze telekomunikacyjnym - użytkownikiem jej systemów jest PTK Centertel, a do częściowego wdrożenia przygotowuje się także Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

W Polsce IFS ma 6 partnerów. Pierwsza umowa została podpisana w czerwcu 2000 r. z Softbank SA. Prawdopodobnie jeszcze w II kwartale br. firma ta podpisze dwa kontrakty na wdrożenie IFS Applications w sektorze przemysłowym. Kolejni partnerzy to: Matrix.pl SA (dawniej Altkom Matrix), Comp Rzeszów SA, SA, Mil- mex SA i Wonder Technology Group. "Zamierzamy inwestować w dotychczasowych partnerów. Nie należy więc spodziewać się znacznego wzrostu ich liczby. W tym roku przybędzie jeden, najwyżej dwóch" - mówi Cezariusz Pawłowski, odpowiedzialny w IFS Poland za kontakty z partnerami.

Konferencja IFS World była również okazją do ogłoszenia nowych porozumień partnerskich. Do dotychczasowych partnerów IFS (m.in. IBM, CapGemini, Deloitte & Touche) dołączyła firma PipeChain, specjalizująca się w rozwiązaniach do zarządzania łańcuchem dostaw. Produkowane przez nią oprogramowanie jeszcze w tym roku zostanie ściśle zintegrowane z pakietem IFS Applications 2001.

Trzy dni konferencji

Warszawska konferencja zgromadziła ok. 1200 uczestników, głównie przedstawicieli klientów i pracowników IFS z Europy Zachodniej i USA. Najliczniej reprezentowane były kraje skandynawskie, gdzie IFS ma silną pozycję, i Polska.


TOP 200