Sztuczna inteligencja zmieni sektor finansów i ubezpieczeń

Pracownicy finansowi w Wielkiej Brytanii najbardziej ucierpią z powodu sztucznej inteligencji – wynika z najnowszego badania.

Fot. Essow K/Pexels

Według nowego raportu, Londyn jest bardziej narażony na utratę miejsc pracy niż jakakolwiek inna część Wielkiej Brytanii, ponieważ coraz więcej organizacji przyjmuje generatywną sztuczną inteligencję.

Generatywna sztuczna inteligencja może najbardziej zagrozić miejscom pracy konsultantów ds. zarządzania i analityków biznesowych w Wielkiej Brytanii, zgodnie z raportem na temat wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy i szkolenia opublikowanym przez jednostkę ds. przyszłych umiejętności Departamentu Edukacji.

Zobacz również:

  • Premiera GitHub Copilot Enterprise
  • Wciąż brakuje specjalistów IT
  • Microsoft zaprezentuje najnowsze osiągnięcia AI na konferencji Nvidia GTC

Raport jest jedną z pierwszych prób ilościowego określenia wpływu sztucznej inteligencji na brytyjski rynek pracy. Wykorzystuje on metodologię opracowaną przez amerykańskich naukowców w celu ustalenia branż, zawodów i obszarów geograficznych, na które sztuczna inteligencja może mieć największy wpływ, ponieważ coraz więcej firm wdraża tę technologię.

Największy wpływ - sektor finansów i ubezpieczeń

Zgodnie z raportem, sektor finansów i ubezpieczeń będzie bardziej dotknięty przez sztuczną inteligencję niż jakakolwiek inna branża. Informacje i komunikacja, profesjonalne, naukowe i techniczne, nieruchomości, administracja publiczna i obrona oraz edukacja to inne branże najbardziej narażone na sztuczną inteligencję.

Z drugiej strony, najmniejszy wpływ sztuczna inteligencja będzie miała na hotelarstwo i usługi gastronomiczne, motoryzację, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, transport i magazynowanie oraz budownictwo.

W raporcie przedstawiono umiejętności wymagane w różnych zawodach oraz sposób, w jaki mogą one być wspomagane przez popularne aplikacje AI, takie jak rozpoznawanie obrazu i mowy, tłumaczenie i modelowanie języka. Okazało się, że największy wpływ sztuczna inteligencja będzie miała na konsultantów ds. zarządzania i analityków biznesowych, a następnie księgowych, psychologów, ekonomistów i prawników.

Ponadto wpływ generatywnej sztucznej inteligencji będzie bardziej dotkliwy w zawodach wymagających długiej edukacji w porównaniu z zawodami, które mają charakter manualny i które wymagają najmniejszego wykształcenia.

"Pracownicy z wyższym poziomem osiągnięć są zazwyczaj na stanowiskach bardziej narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Na przykład, pracownicy z kwalifikacjami na poziomie 6 (odpowiednik stopnia naukowego) są bardziej narażeni na pracę z AI niż pracownicy z kwalifikacjami na poziomie 3 (odpowiednik A-Levels)" - czytamy w raporcie.

Wyniki zgodne z innymi raportami

Wyniki raportu są zgodne z wynikami innych raportów, które podkreślały przewidywany wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na rynek pracy. "Z takich badań zaczął wyłaniać się obraz pokazujący, że 10-30% miejsc pracy w Wielkiej Brytanii jest wysoce zautomatyzowanych" - czytamy w niedawnym raporcie British Academy, który dodaje, że "powstanie również wiele nowych miejsc pracy".

W niedawnym raporcie Międzynarodowej Organizacji Pracy zgodzono się, że generatywna sztuczna inteligencja zautomatyzuje niektóre zadania i ogólnie prawdopodobnie odegra rolę uzupełniającą, a nie całkowicie przejmie miejsca pracy.

W raporcie poproszono jednak o ostrożną interpretację wyników. "Zakres, w jakim zawody są narażone na sztuczną inteligencję, będzie się zmieniał ze względu na tempo rozwoju technologii sztucznej inteligencji i dostępność nowych danych" - czytamy w raporcie.

Artykuł pochodzi z Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200