Szogun w gminie

Firma UNIDATAX z Warszawy odniosła jeden z największych sukcesów w trzyletniej historii swego istnienia; zdobyła Grand Prix na targach InfoMan '93 w Gdańsku za Uniwersalny System Analiz Spraw UniSAS oraz System Zarządzania i Obsługi Gminnych Urzędów "Szogun". Pomogła jej w tym gdańska firma RADIX, która jest współautorem Szoguna.

Firma UNIDATAX z Warszawy odniosła jeden z największych sukcesów w trzyletniej historii swego istnienia; zdobyła Grand Prix na targach InfoMan '93 w Gdańsku za Uniwersalny System Analiz Spraw UniSAS oraz System Zarządzania i Obsługi Gminnych Urzędów "Szogun". Pomogła jej w tym gdańska firma RADIX, która jest współautorem Szoguna.

System Szogun znakomicie ułatwia kompleksowe zarządzanie oraz realizację zadań własnych i zleconych urzędom gminnym i miejskim w bardzo szerokim zakresie. Pozwala obsługiwać ewidencję ludności (dokumenty tożsamości, USC, wybory, pomoc społeczna), gospodarkę przestrzenną (ewidencja gruntów, budynków i lokali, infrastruktura i uzbrojenia terenu itp.), jak również ułatwia pracę administracji w zakresie obsługi:

  • gospodarki finansowej (różnego rodzaju podatki, księgowość i płace)

  • gospodarki mieniem komunalnym (dzierżawy, czynsze)

  • spraw związanych z komunikacją i środkami transportu (ewidencja pojazdów, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy)

  • spraw związanych z działalnością gospodarczą (ewidencja koncesji i zezwoleń na handel)

  • spraw organizacyjnych i osobowych (kadry, ewidencja uchwał, decyzji, rejestry skarg, wniosków i korespondencji).
Projekt systemu Szogun rozwinięty został wg metody CASE przy użyciu oprogramowania narzędziowego Oracle CASE Tools. Aplikacje systemu Szogun mogą być zainstalowane na dowolnych platformach sprzętowych, np. na komputerach SUN, DPX, UNISYS, VAX i PC. System złożony jest z modułów tak, że każda gmina jest w stanie wybrać pakiet dopasowany do jej potrzeb i możliwości finansowych.

Samodzielnym opracowaniem Zakładu Usług Informatycznych UNIDATAX jest Uniwersalny System Analiz Spraw SAS (UniSAS), przeznaczony do ewidencji i analizy procesu realizacji spraw wpływających do instytucji. System uwzględnia cały "cykl życiowy" sprawy, zaczynając od momentu jej wpłynięcia, poprzez śledzenie poszczególnych etapów realizacji, prowadzenie dokumentacji itd., kończąc na przekazaniu materiałów do archiwum. UniSAS umożliwia nadzór nad przepływem spraw przez urząd i nie pozwala żadnej z nich zaginąć, a wręcz przeciwnie - uwidacznia każdą w różnych przekrojach, np. wg źródeł wpływu, organów rozpatrujących, trybu realizacji, terminu załatwienia itd.

Najlepiej wykorzystywać system UniSAS instalując go w wielostanowiskowej sieci, chociaż jednostanowiskowa aplikacja (np. w biurze organizacyjnym przedsiębiorstwa) może być również bardzo przydatna. Dla wszystkich zainteresowanych podajemy adres firmy:

ZUI UNIDATAX, 02-119 Warszawa

ul. Pruszkowska 13

tel./0-22/ 22 02 76

fax /0-2/ 659 76 76.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200