Szkolny pakiet Google’a umożliwia prowadzenie lekcji w sieci

Zawieszenie zajęć szkolnych ze względu na pandemię koronawirusa postawiło trudne zadanie przed nauczycielami i szkołami: jak zorganizować lekcje, kiedy uczniowie muszą pozostać w domu. Dużym ułatwieniem może być pakiet Google Classroom.

Google Classroom pozwala tworzyć zadania i oceniać rozwiązania, udostępniać pliki i komunikować się z uczniami. Narzędzie jest darmowe dla szkół i uczelni, wymaga na początku darmowej rejestracji dokonywanej przez szkołę, co daje dostęp do edukacyjnego konta usługi GSuite.

Korzystanie z Google Classroom nauczyciel zaczyna od utworzenia odpowiednich klas (np. „Matematyka 5B”, „Geografia 2A”. Następnie zaprasza do klasy swoich uczniów. Może to zrobić e-mailowo, wysyłając im zaproszenia albo upraszczając proces podając uczniom kod danej klasy widoczny pod jej nazwą. Uczeń po zalogowaniu się do Google Classroom podaje wtedy tylko kod i zostaje dopisany do listy danej klasy.

Zobacz również:

Z poziomu nauczyciela wszystkie wydarzenia są widoczne jako strumień wiadomości. Mogą nimi być choćby utworzone lekcje, zadania czy quizy albo pytania od uczniów (jeśli nauczyciel udostępni możliwość ich zadawania). Do zadań można dodawać opisy i wskazówki oraz załączniki, na przykład pliki z własnego komputera, z dysku Google albo filmy z YouTube’a. Zawczasu można określić, kiedy pojawi się plik z daną lekcją czy zadaniem, co umożliwia przygotowanie zajęć z wyprzedzeniem i udostępnienie ich o określonej porze danego dnia. Każde polecenie można skierować do wszystkich lub do wybranych uczniów i określić termin wykonania zadanej pracy. Google Classroom daje dostęp do kalendarza, co ułatwia przejrzenie zadań i terminów ich wykonania.

Przydatną opcją jest możliwość dodania do klasy innych nauczycieli (na przykład jeśli prowadzą zajęcia równolegle) oraz rodziców, co pozwala im na kontrolowanie postępów swoich dzieci. Narzędzia kontroli dla nauczycieli są oczywiście znacznie bardziej rozbudowane. Najprostsze to możliwość szybkiego sprawdzenia według zadań (czy wszyscy je odrobili) lub według uczniów (czy każdy wykonał zlecone prace). Podobnie w osobnej zakładce można otworzyć listę ocen. Skoro o ocenach mowa, to w Ustawieniach można ustawić odpowiedni system i skalę oceniania.

Google Classroom może być świetna pomocą nie tylko w sytuacja wyjątkowych, kiedy zajęcia szkolne są odwołane, ale także jako fantastyczne narzędzie organizujące i ułatwiające pracę nauczyciela i uczniów. Co ważne, po zakończeniu roku szkolnego klasę można zarchiwizować i wszystkie stworzone lekcje i zadania wykorzystać w kolejnych latach.


TOP 200